'Voorgestelde aanpak voor zelfstandigheid Haren onvoldoende'

De verbeterplannen en beleidsvoornemens in de 'Aanpak Beterr Haren', die de gemeente Haren heeft opgesteld zijn onvoldoende. Dat is de hoofdconclusie in een rapport, dat adviesbureau B&A op verzoek van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft laten uitvoeren.

Toekomst bestuur

In maart 2016 beantwoordde B&A de centrale onderzoeksvraag "Heeft Haren zelfstandig een robuuste en bestuurskrachtige toekomst in regionaal perspectief?" met de hoofdconclusie: "Nee, tenzij". In reactie op het rapport werkte de gemeente Haren zes deelprojecten uit om deze hoofdconclusie om te kunnen buigen naar een "Ja, mits". De verbeterplannen en beleidsvoornemens die Haren daarbij voorstelt, geven volgens het onderzoeksbureau geen aanleiding om de eerdere conclusies bij te stellen en de zelfstandigheid van Haren als een reële optie te zien.       

Twee sporen

'Aanpak Beterr Haren' is één van de twee sporen van het tweesporenbeleid van de gemeente Haren. Het andere spoor bestaat uit het open overleg met Gedeputeerde Staten en de gemeenten Ten Boer en Groningen, waarin een herindeling van de drie gemeenten wordt verkend. Op 15 juni aanstaande neemt de gemeenteraad van Haren een besluit over beide sporen.

Afweging provincie

Afhankelijk van de besluiten van de gemeenteraden van Haren, Ten Boer en Groningen maken Gedeputeerde Staten een eigen afweging over de herindeling van de gemeenten. Daarom hebben Gedeputeerde Staten adviesbureau B&A gevraagd om een advies uit te brengen over de voorstellen van de gemeente Haren in 'Aanpak Beterr Haren'.