Voorbereidingen rietproef Lauwersmeer van start

Op 1 februari zijn de provincie en de waterschappen Noorderzijlvest en Wetterskip Frysl├ón gestart met de voorbereidingen voor de rietproef in het Lauwersmeer. Op vijf locaties worden pompen geplaatst en twee vispassages. De rietproef houdt in dat tijdelijk het waterpeil verhoogd wordt om het waterriet te laten groeien. Waterriet is belangrijk als leefgebied van beschermde vogels, zoals de blauwborst en de rietzanger. De rietproef is gepland van 15 februari tot 1 april.

Waterriet

Het waterriet is nagenoeg verdwenen uit het Lauwersmeer en dat is een groot risico voor de natuur in het gebied. Waterriet is niet alleen de plek waar beschermde vogels, zoals de roerdomp en de porseleinhoen, veilig kunnen broeden maar het is ook nodig voor een goede kwaliteit van het water en voor de visstand. Tegelijkertijd is waterriet, dat sterker is dan gewoon riet, nodig om verdere afkalving van de oevers te voorkomen. De afgelopen jaren zijn er al vele meters van de oevers van het Lauwersmeer afgeslagen.

Meer informatie

Meer informatie over de rietproef is te vinden op de themapagina op onze website.