Vooral inwoners Haren op eerste informatiebijeenkomst herindeling

Op woensdag 13 juli was in de Statenzaal van de provincie Groningen de eerste informatiebijeenkomst over de herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Met 90 bezoekers was de zaal goed gevuld. Ruim driekwart van de bezoekers kwam uit Haren, zo leerde een snelle peiling aan het begin van de avond. Dat had zijn weerslag op de gespreksthema’s. Het ging vooral over de vraag of Haren wel of niet zelfstandig kan blijven. De bezoekers stelden kritische vragen over de noodzaak van de herindeling, maar er werden zeker ook aandachtspunten meegegeven voor de nieuwe gemeente.

Kijk voor een verslag van de bijeenkomst onderaan dit bericht. Bekijk ook de opname van de bijeenkomst.