Vooraankondiging aanstellingsbesluit verzonden

De vakantie is nu echt begonnen. Wij draaien nu met een minimumbezetting en het overleg is tot een minimum teruggelopen.

 

De vakantie is nu echt begonnen. Wij draaien nu met een minimumbezetting en het overleg is tot een minimum teruggelopen.

Maandag met beide P+O-adviseurs Harma Schipper en Arjan Bolt een aantal zaken doorgenomen. De extra handen op P+O-gebied komen voor mij mooi op tijd. Ik kan een aantal onderwerpen gaan overdragen. Dat is nodig, omdat ik na de vakantie de helft van mijn werktijd aan mijn nieuwe klus de Omgevingsvisie (= herziening Provinciaal OmgevingsPlan) ga besteden.

Dinsdag hebben Arjan Bolt en ik een gesprek gehad met Jacoba Postma, één van onze teamleiders. Jacoba gaat het opleidingsplan maken. Wij hebben daarover een eerste gedachtewisseling gehad.

Woensdag hebben Arjan en ik de vooraankondigingen van de aanstellingsbesluiten gecheckt. Daarna heeft Arjan met onze secretaresse Freda Neef de brieven verzendklaar gemaakt.

Vandaag kwam het goede bericht dat de laatste ondersteunende functie kan worden ingevuld. Jan Hendrik Poot van de gemeente Menterwolde wordt financieel adviseur.

Donderdag zijn de vooraankondigingen van de aanstellingsbesluiten verstuurd. Een week eerder dan gepland. Dit is vooral te danken aan de voortvarende wijze waarop de plaatsingscommissie onder leiding van Ben Abbing zich van haar taak heeft gekweten.

Tussen de middag met oud-kerngroeplid Jan van Dijk op een terras gezeten. Jan heeft afgelopen jaar met zijn vriendin van Alaska naar Chili gereisd, grotendeels per fiets. Deze week is hij weer aan het werk gegaan. Alle reden om bij te praten, inderdaad wie verre reizen maakt, heeft …

Vrijdag aan planning gewerkt. Wij hebben per project een planning en een totaalplanning. De tussenbalans is dat wij naar 1 november toe op koers zitten.

Het weekend genoten van het heerlijke weer. Getuinierd, gewandeld en gerolskied.