Volgende stap in Regionale Energietransitie

Voor de Regionale Energiestrategie (RES) Groningen is een startdocument (PDF PDF-bestand, 2 MB) opgesteld. Dit document is een volgende stap in het proces om in de regio Groningen samen met inwoners en stakeholders tot een RES te komen, die aansluit bij de kenmerken van het gebied.

Klimaatakkoord

In het najaar van 2019 vindt besluitvorming plaats over het nationale klimaatakkoord. Veel van de afspraken uit het klimaatakkoord moeten in de regio worden waargemaakt. Om de landelijke afspraken te vertalen in passende maatregelen voor de regio is afgesproken gezamenlijk te gaan werken aan Regionale Energiestrategie├źn (RES). De nationale klimaatdoelstellingen voor de gebouwde omgeving en elektriciteit zijn het uitgangspunt van een RES. 

Opdracht

Het startdocument (PDF PDF-bestand, 2 MB) moet in het najaar worden vastgesteld door de 12 Groninger gemeenten, de beide waterschappen en de provincie Groningen. Daarmee geven ze formeel de opdracht om de RES op te stellen. De RES moet voor juni 2020 in concept klaar zijn. Een definitieve versie moet er in maart 2021 liggen.