Vlindertijd voorbij?

In Groningen waren de afgelopen weken nog geregeld vlinders te zien. In totaal zijn er zo’n 16 soorten gemeld. Dat kwam doordat de hoge temperatuur en de zon de vlinders nog actief hield. Nu wordt het kouder en zal het aantal vlinders snel afnemen.

 

In Groningen waren de afgelopen weken nog geregeld vlinders te zien. In totaal zijn er zo’n 16 soorten gemeld. Dat kwam doordat de hoge temperatuur en de zon de vlinders nog actief hield. Nu wordt het kouder en zal het aantal vlinders snel afnemen.

Vier vlinders overwinteren

Veel vlinders overleven het nog wel een tijdje, zolang er geen strenge vorst is. Vier soorten vlinders overwinteren als vlinder en zoeken een rustige plek op in huis, in boomholten of in dichte klimop; de dagpauwoog, gehakkelde aurelia, kleine vos en citroenvlinder. De rest trekt weg, zoals de atalanta en distelvlinder, of overwintert als rups of pop.

Komt u een vlinder in huis tegen, dan kunt u deze het beste naar de schuur of garage verplaatsen, waar de temperatuur laag blijft en geen direct zonlicht binnen komt.