Vlag uit bij basisschool De Blinke voor goed onderwijs

Op basisschool De Blinke in Wagenborgen ging vanochtend de vlag uit. De school was zwak, maar heeft, met geld van het Rijk en de provincie, de kwaliteit flink weten te verbeteren. Dit betekent dat de school weer onder het normale basistoezicht van de onderwijsinspectie valt. Datzelfde geldt ook voor nevenvestiging CBS de Bron. Beide scholen vallen onder het schoolbestuur Noordkwartier. Om dit moment te vieren was er een feestelijke bijeenkomst. Gedeputeerde Marianne Besselink hees samen met de algemeen directeur van Noordkwartier, Geert Meijer, de vlag in top.

Op basisschool De Blinke in Wagenborgen ging vanochtend de vlag uit. De school was zwak, maar heeft, met geld van het Rijk en de provincie, de kwaliteit flink weten te verbeteren. Dit betekent dat de school weer onder het normale basistoezicht van de onderwijsinspectie valt. Datzelfde geldt ook voor nevenvestiging Christelijke Basisschool de Bron. Beide scholen vallen onder het schoolbestuur Noordkwartier. Om dit moment te vieren was er een feestelijke bijeenkomst. Gedeputeerde Marianne Besselink hees samen met de algemeen directeur van Noordkwartier, Geert Meijer, de vlag in top.

Geld voor kwaliteit basisonderwijs

De provincie Groningen en het Rijk hebben voor 2012, 2013 en 2014 geld beschikbaar gesteld om het basisonderwijs in onze provincie te verbeteren. Met het geld uit dit Kwaliteitsfonds Basisonderwijs willen wij het aantal zwakke en zeer zwakke basisscholen verminderen.

Financiering Kwaliteitsfonds

In totaal is er 841.000,- euro beschikbaar in het Kwaliteitsfonds Basisonderwijs. Dat is bijna twee ton meer dan in het vorige akkoord (2010-2011). De provincie stopt 641.000,- euro in dit fonds. Daarvan is 191.000,- euro onder voorbehoud. Provinciale Staten besluiten dit najaar over dit deel. Het Rijk stelt 200.000,- euro beschikbaar. Het Kwaliteitsfonds Basisonderwijs geldt voor de periode 2012-2014. Zwakke scholen en zeer zwakke scholen kunnen een beroep doen op een bijdrage uit het Kwaliteitsfonds. Scholen die onder het basistoezicht van de onderwijsinspectie vallen kunnen geen subsidie meer aanvragen. Het geld voor deze categorie is op.