Vissershaven Lauwersoog krijgt garnalencentrum en langere kade

Met een modern en duurzaam garnalencentrum en een langere kade wordt de vissershaven van Lauwersoog klaargemaakt voor de toekomst. Vanwege het provinciale actieprogramma Leefbaarheid, Werk & Energie wordt de bouw van het garnalencentrum en het verlengen van de kade versneld uitgevoerd. De gemeente De Marne krijgt twee projectsubsidies van in totaal 65.000,- euro om de projecten uit te voeren. Verder reserveert de provincie Groningen een bedrag van 4 miljoen euro voor de kadeverlenging.

 

Met een modern en duurzaam garnalencentrum en een langere kade wordt de vissershaven van Lauwersoog klaargemaakt voor de toekomst. Vanwege het provinciale actieprogramma Leefbaarheid, Werk & Energie wordt de bouw van het garnalencentrum en het verlengen van de kade versneld uitgevoerd. De gemeente De Marne krijgt twee projectsubsidies van in totaal 65.000,- euro om de projecten uit te voeren. Verder reserveert de provincie Groningen een bedrag van 4 miljoen euro voor de kadeverlenging.

Garnalen pellen

Het moderne en duurzame garnalencentrum komt in het oostelijke deel van de haven. In het garnalencentrum worden garnalen gepeld, verpakt en vervolgens verkocht. Het pellen gebeurt met een machine en daarin schuilt het innovatieve karakter. Nu nog worden de garnalen in Marokko gepeld. Het garnalencentrum kan straks – voor het eerst op grote schaal – een dagvers product in de markt zetten. Om de productieketen verder te optimaliseren wordt nog gezocht naar een waardevolle toepassing voor het afval.

Kadeverlenging

Om ruimte te creëren voor nieuwe ontwikkelingen in de haven, is een uitbreiding van de kade met 150 tot 200 meter nodig. Door nieuwe vangsttechnieken in de visserij en de ambitie van de Exploitatiemaatschappij Havencomplex Lauwersoog (EHL) om nieuwe bedrijven aan te trekken is een tekort aan kadefaciliteiten ontstaan. De kade wordt in oostelijke richting verlengd, aansluitend op de bestaande kade. De kosten hiervan zijn geraamd op 5 miljoen euro.

Toekomst Lauwersoog

Uiterlijk 1 mei 2014 starten de werkzaamheden van beide projecten. In deze twee projecten werkt de provincie samen met de gemeente De Marne, garnalenbedrijf Telson en EHL. Het nieuwe garnalencentrum en de kadeverlenging maken deel uit van het programma Lauwersoog. Lauwersoog moet hét economische en toeristische middelpunt worden van de regio Wadden en het Lauwersmeer.