Vissers doen proef met registratie vaste vistuigvisserij

Een aantal vaste vistuigvissers gaat twee jaar lang visserijactiviteiten op de Waddenzee en in de Noordzeekustzone registreren. Vaste vistuigen is de samenvattende term voor alle vismethoden waarbij het vistuig stilstaat in het water, zoals fuiken. De vissers experimenten daarbij met het registratiesysteem van het NatuurNetwerk. Dit programma is simpel in gebruik en zelfs via een smartphone te bedienen. De proef gebeurt in nauwe samenwerking met de Vereniging van Vaste Vistuigvisserij.

Een aantal vaste vistuigvissers gaat twee jaar lang visserijactiviteiten op de Waddenzee en in de Noordzeekustzone registreren. Vaste vistuigen is de samenvattende term voor alle vismethoden waarbij het vistuig stilstaat in het water, zoals fuiken. De vissers experimenten daarbij met het registratiesysteem van het NatuurNetwerk. Dit programma is simpel in gebruik en zelfs via een smartphone te bedienen. De proef gebeurt in nauwe samenwerking met de Vereniging van Vaste Vistuigvisserij.

Ontwikkeling visstand

De vissers die meedoen aan de proef registreren welke vistuigen ze inzetten, hoeveel ze van welke soort vangen en op welke locaties. Deze gegevens leveren belangrijke informatie op over de ontwikkeling van de visstand. Bovendien geven ze inzicht in de invloed van visserij met vaste vistuigen op de Natura2000 doelstellingen van de Waddenzee  en hoe we tot een goed beheer van de visstand kunnen komen. In ruil voor deze inspanning hoeven de vissers geen Natuurbeschermingswetvergunning aan te vragen. Dat is vastgelegd in het Natura 2000-beheerplan.

Deelnemers

Het project 'Registratie Vaste Vistuigvisserij in de Waddenzee' wordt uitgevoerd door de provincies Groningen en Fryslân, Programmabureau Rijke Waddenzee, Rijkswaterstaat en Economische Zaken. Het geld voor de proef komt vooral uit Natura 2000-budget van de provincie Groningen.