Vismigratieprojecten Waddenkust onder de loep

Het Waddenfonds analyseert momenteel de effecten van vispassages en vismigratieprojecten langs de Waddenkust. De resultaten worden binnenkort verwacht.

 

Het Waddenfonds analyseert momenteel de effecten van vispassages en vismigratieprojecten langs de Waddenkust. De resultaten worden binnenkort verwacht.

Terugloop

Al jarenlang lopen de aantallen trekvissen als haring, spiering en ansjovis langs de waddenkust terug. De oude trekroutes van deze soorten zijn door de jaren heen moeilijker bereikbaar geworden door onder meer de aanleg van dijken, gemalen en pompen. Daardoor kunnen deze vissen moeilijker hun eitjes afzetten.

Analyse

Het Waddenfonds wil weten hoe de aantallen trekvissen voor de kust door de vispassages en barrières zijn beïnvloed. Ook wil het fonds weten wáár precies de verschillende soorten zwemmen, om zicht te krijgen op de beste locaties voor toekomstige vismigratieprojecten. De analyse wordt uitgevoerd om de criteria voor toekomstige aanvragen bij het fonds voor vismigratie-herstelprojecten aan te scherpen.