Vismigratie 2015 slecht maar ‘niet alarmerend’

2015 is een slecht jaar voor de vismigratie. Dat blijkt uit monitoring bij vispassages langs de Waddenkust. Het is nog niet zorgwekkend, volgens onderzoekers.

 

2015 is een slecht jaar voor de vismigratie. Dat blijkt uit monitoring bij vispassages langs de Waddenkust. Het is nog niet zorgwekkend, volgens onderzoekers.

Natuurlijke variatie

Ecoloog George Wintermans, die al 30 jaar de vismigratie langs de Waddenkust onderzoekt, legt uit:  “We hebben kleine aantallen glasaal, driedoornige stekelbaars en wat spiering gevangen en een enkele rivierprik. Op zich is dit resultaat niet alarmerend. 2013 was bijvoorbeeld een uitstekend jaar en dan ben je snel geneigd te roepen dat de visstand zich herstelt. Maar dat is dus iets dat we pas over een aantal jaar kunnen vaststellen. Dit resultaat zie ik als ‘natuurlijke variatie’. De oorzaak kan liggen in bijvoorbeeld het weer of veranderingen in de zeestroming”.

Maatregelen

Wintermans is blij met alle maatregelen die genomen zijn om de vismigratie te verbeteren, zoals de aanleg van vispassages en het beleid van waterschappen om visvriendelijk te lozen en te spuien. Maar ook daarvan is het effect volgens hem pas over een paar jaar te meten “Wel zou ik alle waterschappen willen adviseren om hun net aangelegde voorzieningen periodiek te controleren of ze het wel doen. Vaak wordt een voorziening met veel geld aangelegd en daarna kijkt niemand er meer naar om. Men gaat er vanuit dat het wel werkt. Dat is niet altijd het geval.”