Visdieven en sterns in aantocht

Op de broedeilanden bij de Punt van Reide en Oterdum worden de komende dagen de eerste visdieven en noordse sterns verwacht. Het broedgebied bij Oterdum bestaat sinds 2014. De aantallen broedparen zijn sterk gestegen van 50 paartjes visdieven tot 100 vorig jaar en van 55 broedparen kokmeeuwen tot 240 paar. Het broedgebied ligt in een gebied tussen enkele windmolens van Eneco. Het is voor het eerst dat de vogels broeden tussen draaiende windturbines. Ecologen van Eneco houden de ontwikkelingen op het broedeiland daarom scherp in de gaten.

 

Op de broedeilanden bij de Punt van Reide en Oterdum worden de komende dagen de eerste visdieven en noordse sterns verwacht. Het broedgebied bij Oterdum bestaat sinds 2014. De aantallen broedparen zijn sterk gestegen van 50 paartjes visdieven tot 100 vorig jaar en van 55 broedparen kokmeeuwen tot 240 paar. Het broedgebied ligt in een gebied tussen enkele windmolens van Eneco. Het is voor het eerst dat de vogels broeden tussen draaiende windturbines. Ecologen van Eneco houden de ontwikkelingen op het broedeiland daarom scherp in de gaten.

Stijging

Het broedeiland op de Punt van Reide is vorig jaar aangelegd en toen broedden er 16 paartjes noordse sterns en zeven paar visdieven, 12 paar kokmeeuwen, 18 paar kluten en een enkele bontbekplevieren. De verwachting is dat die aantallen dit broedseizoen sterk stijgen.

Overwinteren

Visdieven overwinteren langs de westkust van Zuid-Europa en Afrika. Een klein deel trekt door naar Zuid-Afrika. Noordse sterns overwinteren in het zuidpoolgebied. Binnen enkele weken leggen deze vogels duizenden kilometers af om hier op de Punt van Reide of het broedeiland bij Oterdum op vrijwel exact dezelfde plek te landen als waar ze vorig jaar gebroed hebben.