Vijftigste verjaardag Eems-Dollard Verdrag

Op 8 april 2010 vond in Emden een manifestatie plaats vanwege de viering van vijftig jaar Eems-Dollard Verdrag. Gedeputeerde Hollenga benadrukte in zijn toespraak het belang van een goede samenwerking tussen overheden en samenwerking met natuur- en milieuorganisaties en bedrijven in Nederland en Duitsland.

Op 8 april 2010 vond in Emden een manifestatie plaats vanwege de viering van vijftig jaar Eems-Dollard Verdrag. Gedeputeerde Hollenga benadrukte in zijn toespraak het belang van een goede samenwerking tussen overheden en samenwerking met natuur- en milieuorganisaties en bedrijven in Nederland en Duitsland.

Eems-Dollard Verdrag

Het Eems-Dollard Verdrag is vijftig jaar geleden opgesteld om zaken te regelen op het gebied van scheepvaart en waterbouwzaken. Nederland verschilde met Duitsland van mening over de loop van de zeegrens door de Eems vanaf de Dollard. In de jaren negentig zijn water- en natuurbeheer in het verdrag opgenomen.

Samenwerking

De afgelopen twintig jaar is de samenwerking toegenomen. Redenen hiervoor zijn onder andere de groei van de zeehavens Delfzijl en de Eemshaven en meer aandacht voor waardevolle natuurwaarden in het Eems-Dollardgebied.