Vijf ton voor verbeteringen fietsverkeer

De komende jaren steekt de provincie Groningen ruim vijf ton in maatregelen voor de fiets. Zo gaat er meer dan drie ton naar de verbetering van het fietspad langs het Noord-Willemskanaal richting Haren en een ton extra naar de verbetering van de verkeersveiligheid op de fietsroute tussen Groningen en Hoogezand. Verder is er nog geld voor voorlichtingscampagnes.

De komende jaren steekt de provincie Groningen ruim vijf ton in maatregelen voor de fiets. Zo gaat er meer dan drie ton naar de verbetering van het fietspad langs het Noord-Willemskanaal richting Haren en een ton extra naar de verbetering van de verkeersveiligheid op de fietsroute tussen Groningen en Hoogezand. Verder is er nog geld voor voorlichtingscampagnes.

Fietspad Noord-Willemskanaal

Binnenkort wordt het fietspad langs het Noord-Willemskanaal richting Haren verbeterd. Tijdens de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg is de verbinding tussen de Meerweg in Haren en de Van Ketwich Verschuurlaan in Groningen  belangrijk voor de bereikbaarheid per fiets van de stad Groningen. Verder worden de fietsvoorzieningen bij de P+R Haren aangepakt.

Fietspad Groningen - Hoogezand

Tussen Groningen en Hoogezand wil de provincie de verkeersveiligheid op het fietspad verbeteren. Dit gebeurt door knelpunten op het fietspad aan te pakken, door voorlichting en door controles van de politie. Voor de aanpak van het fietspad is in totaal 250.000 euro beschikbaar.

Fietsknelpunten

In 2014 heeft de Fietsersbond in opdracht van het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen en de provincie Groningen de knelpunten voor fietsen in de provincie Groningen ge├»nventariseerd. Daarbij gaat het om paaltjes en hobbels en te smalle fietspaden. De provincie reserveert alvast 50.000 euro om deze problemen aan te pakken. De maatregelen komen uit het Actieplan Fiets. De bedoeling is dat daar nog een subsidie vanuit het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen bij komt.

Voorlichting

Verder gaat er geld naar voorlichtingscampagnes voor fietsverlichting en het gebruik van mobiele telefoons op de fiets. Hierbij sluit de provincie aan bij bestaande landelijke campagnes.