Vijf nieuwe waarschuwing voor blauwalg in zwemplassen

De provincie Groningen waarschuwt voor blauwalg in het Lauwersmeer en de zwemplassen bij De Akkerhoeve (Niebert), De Watermolen (Opende), Borgerswold/Langebosch (Veendam) en Plan Zuid (Oude Pekela). Er zijn borden geplaatst om zwemmers hierover te informeren. Bij een waarschuwing is een lage concentratie blauwalg in het water aangetroffen. Dit betekent een gering risico voor de volksgezondheid. Zwemmers kunnen last krijgen van huidirritatie of maag- en darmklachten.

 

De provincie Groningen waarschuwt voor blauwalg in het Lauwersmeer en de zwemplassen bij De Akkerhoeve (Niebert), De Watermolen (Opende), Borgerswold/Langebosch (Veendam) en Plan Zuid (Oude Pekela). Er zijn borden geplaatst om zwemmers hierover te informeren. Bij een waarschuwing is een lage concentratie blauwalg in het water aangetroffen. Dit betekent een gering risico voor de volksgezondheid. Zwemmers kunnen last krijgen van huidirritatie of maag- en darmklachten.

Controle zwemlocaties

De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater in de maanden mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een mededeling op onze website en in de pers.

Hygiëne en veiligheid

De provincie controleert de zwemaccommodaties op hygiëne en veiligheid, zoals drijflijnen, afvalbakken en douches. Algemene informatie over zwemwaterlocaties is te vinden op onze website.