Vijf leefbaarheidsprojecten in aardbevingsgebied kunnen van start

Van de herinrichting van een gebied tot het uitvoeren van een stadsvisie en het versterken van recreatie en toerisme. Vijf leefbaarheidsprojecten in aardbevingsgemeenten kunnen van start. De provincie stelde hier ruim 2,5 miljoen euro beschikbaar voor. Deze leefbaarheidssubsidie uit het Nationaal Programma Groningen is, vooruitlopend op het programma, eind 2018 ondergebracht bij de provincie Groningen.

Kern Warffum

Projecten

Vier gemeenten hebben projecten ingediend, dit zijn:
• Gemeente Loppersum: Herontwikkeling van de voormalige locatie van basisschool De Wilster. Op deze locatie komt woningbouw. De gemeente gaat samen met de inwoners de nieuwe locatie voor de speelvoorzieningen bepalen. Voor de herontwikkeling is een subsidie van bijna € 247.000 toegekend.
• Gemeente Appingedam: Stadsvisie Appingedam.
De gemeente heeft de urgente opgaven aangegeven en per thema projecten benoemd. De thema’s zijn: ontwikkellocaties, duurzaamheid, centrumontwikkeling, onderwijs en jeugd, economie, leefbaarheid en infrastructuur. Voorbeelden hiervan zijn: de inrichting van het terrein rond de onderwijscampus, gebiedsontwikkeling van het Eendrachtsterrein en het veilig maken van de oversteek van de Woldweg tussen Opwierde en Oling. De gemeente ontvangt hiervoor € 1,7 miljoen subsidie.
• Gemeente Midden-Groningen: Steigers Kiel-Windeweer. Het uitbaggeren van het Kieldiep, de aanleg van steigers en nieuwe voorzieningen, met als doel het versterken van toeristisch-recreatieve mogelijkheden van het Kieldiep bij Kiel-Windeweer. De subsidiebijdrage is € 50.000,-.
• Gemeente Het Hogeland: Beschermd wonen Uithuizen. Dit is een samenwerking tussen drie zorginstellingen voor mensen die intensieve zorg nodighebben. Er wordt een nieuwe vorm van zorg ontwikkeld, waarbij ook bekeken wordt van welke voorzieningen in het dorp gebruik gemaakt kan worden. De subsidiebijdrage is € 168.000.
• Gemeente Het Hogeland: Herinrichting Oosterstraat Warffum. De Oosterstraat in Warffum maakt deel uit van het beschermd dorpsgezicht. Door de openbare ruimte opnieuw in te inrichten, met aandacht voor de oude historische situatie, ontstaat een andere sfeer in het dorp en een aantrekkelijker leef- en woonomgeving. Voor dit project ontvangt de gemeente een bijdrage van € 400.000.

Start in 2019

Een aantal van de projecten die subsidie hebben ontvangen gaan al voor de zomervakantie van start. Een belangrijke voorwaarde voor het toekennen van de subsidie is dat inwoners, bedrijven en/of organisaties er nauw bij betrokken zijn.

Volgende subsidieronde

In oktober kunnen gemeenten in het aardbevingsgebied opnieuw subsidie aanvragen voor leefbaarheidsprojecten. In mei was de eerste mogelijkheid, toen is 2,7 miljoen euro beschikbaar gesteld. Vooruitlopend op de start van het Nationaal Programma Groningen is eind 2018 de eerste 50 miljoen euro toegekend vanuit het Rijk. Hiervan is 8,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor leefbaarheidsprojecten van gemeenten in het aardbevingsgebied in Groningen.