Vieze handen

Gistermiddag was ik in Den Haag, om Kamerleden te informeren over onze plannen met om de Eems-Dollard gezond te maken. Dat deed ik niet alleen, maar samen met Harm Post namens het bedrijfsleven in de Eemshaven en Wilfred Alblas namens natuurorganisaties die zich hebben verenigd in de Coalitie Wadden Natuurlijk.

 


Gistermiddag was ik in Den Haag, om Kamerleden te informeren over onze plannen met om de Eems-Dollard gezond te maken. Dat deed ik niet alleen, maar samen met Harm Post namens het bedrijfsleven in de Eemshaven en Wilfred Alblas namens natuurorganisaties die zich hebben verenigd in de Coalitie Wadden Natuurlijk. 
 
Op een van de muren hing een spandoek, waarop tal van mensen een handdruk met slib hadden gezet. Zij hadden al vieze handen gemaakt, zo was het idee, nu is het aan Den Haag om de handen uit de mouwen te steken!
 
Na afloop keken  we met een goed gevoel terug. Natuurlijk, het is nog even afwachten wat het concreet opbrengt. Maar dat elf Kamerleden naar ons verhaal luisterden en bijna een uur voor ons uittrokken - dat alleen al was een succes. Naar we ons lieten vertellen, is dat de natuurorganisaties zelf nog nooit gelukt. Een ook de Noordelijke provincies samen zijn daarin naar verluidt niet eerder in geslaagd. Een opsteker dus.
 
Inhoudelijk hadden we een goede boodschap. Uit MIRT-onderzoek blijkt dat de Eems-Dollard aan het hyperventileren is. Het water vertroebelt in sterke mate, omdat het slib steeds lastiger kan bezinken op de bodem. 
 
In mijn eigen woorden: de Eems-Dollard wordt te ondiep. Daardoor slaat het slib niet neer, maar blijft het met het getij heen en weer in het water bewegen. Dat is funest voor de zuurstof en doorzichtigheid, waardoor flora en fauna het alsmaar zwaarder krijgen.
 
En dat in een gebied dat de status Natura2000 heeft en dus voor Europa qua ecologie van grote waarde is - net als het Wad in het geheel natuurlijk.
 
Aan de rand van het Wad, dat de status van werelderfgoed heeft, floreert de Eemshaven. Als we dat zo willen houden, moeten we investeren in de natuur. Want als het goed gaat met de natuur, dan kan de haven ook blijven draaien en zelfs uitbreiden. En dat is van belang voor heel Nederland, want via de Eemshaven leveren we nogal wat energie en kan Nederland via het Google-datacentre straks vrolijk blijven internetten.
 
Om de vertroebeling te stoppen willen we zo snel mogelijk slib uit het systeem halen. We denken aan 1 miljoen ton per jaar, die we vervolgens kunnen gebruiken voor de aanleg van dijken. Daar moeten we vanwege de aardbevingsdiscussie en het kustbeschermingsprogramma sowieso al mee beginnen.
 
Dus Rijk, doe mee want de regio heeft al bedacht wat de oplossing is. En we betalen zelf ook flink mee, maar we kunnen het niet alleen. Om de samenwerking met Duitsland, die momenteel de Ems opknapt, echt goed te laten verlopen is het nodig dat het kabinet afspraken maakt met de Duitse Bundesregierung.
 
De komende tijd zullen we gebruiken om het ministerie van Infrastructuur en Milieu te bewegen om met geld en mankracht op deze rijdende trein op te stappen. En staatssecretaris Dijksma van EZ, die natuur in portefeuille heeft, van argumenten voorzien dat ook zij hier een glansrol kan spelen.
 
En de Kamerleden dan? We hebben gevraagd of zij hier aandacht voor willen vragen. Die kansen zijn er de komende tijd volop. Het parlement moet immers de komende maanden de begrotingen van alle ministeries vaststellen. En er zijn allerlei overleggen over natuur, infrastructuur en water die ze kunnen gebruiken om vragen te stellen, opvattingen op tafel te leggen en wat niet meer.