Vier zorgprojecten krijgen financiële ondersteuning

De provincie Groningen verleent subsidie aan vier zorgprojecten. Het grootste bedrag, 500.000 euro, gaat naar de Tirrel in Winsum, een grootschalig initiatief waarbij zorginstelling De Twaalf Hoven, de gemeente en twee basisscholen een nieuwe leef-, zorg- en leergemeenschap realiseren. Verder gaat er geld naar de gemeente Eemsmond (20.000 euro) en twee instellingen in Stadskanaal: Hospice Veen en Wolden (17.500 euro) en Het Omgangshuis (9.300 euro).

De Tirrel

De Tirrel in Winsum wordt een nieuw duurzaam gebouw waarin twee basisscholen, sportaccommodatie, verpleegzorg en dagbesteding, en een gezondheidscentrum een plek krijgen. Met deze combinatie wordt een leef-, zorg- en leergemeenschap gecreerd, die optimaal gebruik maakt van de verschillende ruimten en de verschillende aanwezige kennis en ervaring. De initiatiefnemers willen dat er in de Tirrel een 'minisamenleving' ontstaat, waar iedereen ertoe doet en binnen- en buitenwereld, oud en jong, wijk en dorp elkaar ontmoeten en met elkaar in verbinding staan.

Gemeente Eemsmond

De gemeente Eemsmond is bezig met de planvorming om te komen te komen tot betere zorg in de dorpen Uithuizen, Uithuizermeeden en Warffum. Daarvoor is een kwartiermaker aangesteld, die de beleidsvisie van de gemeente uitwerkt en concretiseert.

Stadskanaal

Op het terrein van het Refaja ziekenhuis wordt voor Hospice Veen en Wolden een bestaand pand bouwkundig aangepast en ingericht om het geschikt te maken voor palliatieve terminale zorg (zorg die de kwaliteit van het leven verbetert). Het Omgangshuis is bedacht door een groep betrokken vrijwilligers en biedt een neutrale en veilige plek waar een kind van pas gescheiden ouders de niet-verzorgende ouder kan ontmoeten. Doel is om zo goed mogelijk een normale omgang tussen ouders en kinderen te regelen in complexe scheidingssituaties.

Subsidiebudget

De subsidies worden toegekend vanuit het provinciale uitvoeringsprogramma leefbaarheid. Binnen dit programma zijn er twee regelingen, waarbij bewonersinitiatieven en gemeenten en instellingen subsidie kunnen krijgen voor zorgprojecten. In totaal is er voor de periode tot 2020 een bedrag van 3,6 miljoen euro beschikbaar. De verleende subsidies komen voort uit de eerste aanvraagronde van deze regelingen. Voor de nieuwe ronde kunnen op dit moment alweer aanvragen worden ingediend.