Vier miljoen voor extra maatregelen reisinformatie

De provincies Groningen en Drenthe, de gemeente Groningen en de Regio Groningen-Assen trekken ruim 2 miljoen euro uit voor maatregelen om extra reisinformatie te geven. Ook het Rijk draagt 2 miljoen euro bij. Het gaat om digitale borden langs wegen en op P+R-terreinen met informatie over eventuele omleidingsroutes, vertragingen of reisalternatieven.

De provincies Groningen en Drenthe, de gemeente Groningen en de Regio Groningen-Assen trekken ruim twee miljoen euro uit voor maatregelen om extra reisinformatie te geven. Ook het Rijk draagt twee miljoen euro bij. Het gaat om digitale borden langs wegen en op P+R-terreinen met informatie over eventuele omleidingsroutes, vertragingen of reisalternatieven.

Grote projecten

De digitale reisinformatie is nodig omdat er de komende jaren diverse grote projecten op stapel staan. Zoals de aanleg van de RegioTram, de aanpak van de Zuidelijke Ringweg en de herinrichting van het stationsgebied. Met deze extra publieksinformatie willen de noordelijke overheden maximaal gebruik maken van de mogelijkheden van het openbaar vervoer en de P+R-voorzieningen in en rondom de stad Groningen. 

Multi-modale reisinformatie 

Langs de A7 en de A28 komen digitale borden met informatie over de situatie op de weg en of er files zijn. Bij de P+R-terreinen bij Hoogkerk en Haren komt zogeheten 'multi-modale reisinformatie’. Daarop wordt ook vermeld of er nog parkeerplaatsen vrij zijn op het P+R-terrein en over hoeveel minuten de eerstvolgende bus vertrekt. De eerste digitale borden komen eind dit jaar. De borden bij de P+R-terreinen moeten er eind 2012 staan.    

Camera’s en verkeerslichten

Naast de multi-modale reisinformatie komen er extra camera’s langs de Zuidelijke Ringweg. Hierdoor krijgt de verkeerscentrale een beter beeld van wat er op de ringweg gebeurt en kan ze sneller maatregelen nemen. Verder worden de verkeerslichten op de kruispunten tussen het Julianaplein en de Europaweg beter afgesteld om de doorstroming op de ringweg te verbeteren.

Mobiele tekstkarren

Ook gaat de provincie mobiele tekstkarren aanschaffen. Hierop kan informatie over omleidingen worden aangegeven. De tekstkarren moeten in de toekomst bij werkzaamheden regelmatig worden ingezet.