Vier miljoen euro voor maatregelen tegen bodemdaling in 2014

De Commissie Bodemdaling heeft in 2014 ruim vier miljoen euro toegekend aan de voorbereiding en uitvoering van preventieve maatregelen als gevolg van bodemdaling door de aardgaswinning in onze provincie. Daarmee komt het totaal uitgekeerde bedrag sinds de oprichting van de commissie in 1984 op 204 miljoen euro. Dat staat in het jaarverslag van de commissie.

De Commissie Bodemdaling heeft in 2014 ruim vier miljoen euro toegekend aan de voorbereiding en uitvoering van preventieve maatregelen als gevolg van bodemdaling door de aardgaswinning in onze provincie. Daarmee komt het totaal uitgekeerde bedrag sinds de oprichting van de commissie in 1984 op 204 miljoen euro. Dat staat in het jaarverslag van de commissie.

Dijken, bruggen en kades

In 2014 heeft de Commissie Bodemdaling 36 verzoeken tot schadevergoeding ontvangen. Het totaal toegekende bedrag van ruim vier miljoen euro is hoofdzakelijk besteed aan de bouw van een gemaal en een sluis bij Usquert en aan de bouw of versterking van andere objecten, zoals dijken, bruggen en kades.

Waterhuishouding

De bodemdaling heeft vooral gevolgen voor de waterhuishouding. Als er geen maatregelen getroffen worden zal door het dalen van de bodem de waterstand, en daarmee ook het grondwaterpeil, stijgen. Dat kan leiden tot lagere opbrengsten voor de landbouw. Een lage waterstand zorgt er bovendien voor dat de doorvaarthoogte van bruggen lager wordt en dat dijken lager komen te liggen.

Effecten van bodemdaling

De Commissie Bodemdaling beoordeelt welke maatregelen noodzakelijk zijn om effecten als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning te voorkomen en bekijkt welke kosten in aanmerking komen voor vergoeding. De Commissie Bodemdaling komt voort uit twee overeenkomsten die in 1983 zijn afgesloten tussen de provincie Groningen en de NAM en het Rijk en de NAM.