Vier initiatieven met steun van provincie aan de slag met Groninger erfgoed

Vier initiatieven hebben vanuit het provinciale programma Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap (ERL) een opdracht gekregen ter waarde van € 25.000 om hun project uit te voeren. Het gaat om de aanleg van een voedselpark in Slochteren, de herinrichting van het NS-plantsoen in Roodeschool, het organiseren van een evenement rondom stro en de aanpak van de monumentale watertoren in Stadskanaal. De vier projecten zijn de winnaars van de vierde pitchronde van het programma ERL.

Voedselpark

De Stichting Voedselpark Slochteren wil het park een educatieve en sociale functie geven voor jong en oud, waarbij ook aan mensen met een handicap wordt gedacht. Het perceel wordt voor een deel ingericht als natuurlijke moestuin en voor een deel als voedselbos met bijvoorbeeld eetbare gewassen. Een belangrijke doelstelling van de stichting is om de basisschoolleerlingen uit Slochteren en omgeving actief bij het voedselpark te betrekken.

Stro

Het Straw Art Event is een soort festival rondom stro. Professionele kunstenaars ontwerpen en bouwen hier unieke kunstwerken van stro. Verder is er een tentoonstelling over Oost-Groningen als voormalige graanrepubliek, is er aandacht voor het ambacht van stro-knoopwerk, zijn er presentaties over ontwikkelingen in de graanbouw en kunnen kinderen op speciale speelplekken spelen met stro. Ook is er volop muziek, eten en drinken.

NS-plantsoen

Het NS-plantsoen in Roodeschool ligt op de hoek van de Tilweg met de Hooilandseweg en is eigendom van de NS. De inwoners van Roodeschool willen het plantsoen opnieuw inrichten en verbinden met de tuin van het dorpshuis, zodat het een centrale plek in het dorp wordt en een ontmoetingsplaats waar (kleinschalige) activiteiten kunnen worden georganiseerd. De Stichting Dorpsbelangen Roodeschool wil het plantsoen graag dit jaar reconstrueren.

Watertoren

De initiatiefnemers van het project voor de rijksmonumentale Watertoren in Stadskanaal willen met behulp van een landschapsarchitect het zwaar verwaarloosde terrein rondom de watertoren opknappen, zodat de watertoren weer gezien wordt. De tuin moet een plek worden waar je plezierig kunt zitten en rondlopen. En bezoekers moeten hun auto of fiets kunnen parkeren. 

Budget

De vier projecten dragen bij aan het behoud en de ontwikkeling van het culturele erfgoed, het landschap en de archeologie in Groningen. Met de opdracht vanuit het programma ERL kunnen de initiatiefnemers aan de slag en kan de provincie tegelijkertijd concrete ervaring opdoen met dit soort projecten. De financiering van deze vierde pitchronde kwam van de provincie, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). In het najaar volgt een vijfde pitchronde. Eerder vonden er voor het programma ERL pitchrondes plaats in januari 2019, maart 2018 en juli 2017.