Vier Groninger gemeenten ontvangen 47 miljoen uit Volkshuisvestingsfonds

De gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Eemsdelta en Het Hogeland hebben in totaal 47 miljoen uit het Volkshuisvestingsfonds toegekend gekregen. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekendgemaakt. Het fonds is bedoeld om woningen en de leefomgeving in kwetsbare gebieden aan te pakken. In totaal is er 450 miljoen beschikbaar vanuit het fonds.

Verheugd

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken is blij met de subsidieverlening. "We zijn verheugd dat in vier gemeenten in onze provincie met deze toekenning de zeer noodzakelijke verbetering en verduurzaming van particuliere woningen aangejaagd wordt." 

Westerkwartier en Oost-Groningen

Ook is er teleurstelling omdat aanvragen van de gemeente Westerkwartier en de regio Oost-Groningen niet zijn toegekend. In dit gebied werd juist een toekenning verwacht, omdat de problematiek in regionaal opzicht hier het grootst is en dat ook vanuit het Rijk zo onderkend wordt. 

Inzet blijft nodig

Van Dekken: "Als provincie blijven we ons daarom inzetten om de problematiek van de grens- en krimp regio’s continue onder de aandacht te houden bij Den Haag. En om het nieuwe kabinet op te roepen hiervoor met passende maatregelen en voorzieningen te komen."