Vier erfgoed- en amateurkunstprojecten ondersteund door provincie

Vier culturele projecten krijgen een subsidiebijdrage van de provincie Groningen. Bij twee projecten is er aandacht voor historische boerderijen in onze provincie en gemeentelijke herindelingen door de jaren heen. Ook twee theater- en muziekvoorstellingen, waar specifiek ruimte wordt gegeven aan amateurkunstenaars, worden gesubsidieerd. In totaal draagt de provincie bijna 160.000 euro bij. Het zijn de eerste subsidies die in 2017 verleend worden vanuit het Incidenteel Cultuurbudget.

Projectomschrijving

Hieronder een korte omschrijving van de projecten die subsidie krijgen:

  • De Boerderijenstichting en Erfgoedpartners (42.5000 euro subsidie) willen komende maanden verschillende activiteiten organiseren rondom bijzondere boerderijen in onze provincie, zoals ontdekkingstochten, exposities en proeverijen. Het is de bedoeling daarbij aan te haken bij grote evenementen als Let's Gro, de Tocht om de Noord en Open Monumentendag.
  • Het project getiteld HeringedeeldGR van de stichting Het Cultuur-Historisch Document (60.000 euro subsidie) vertelt de geschiedenis van de gemeentelijke herindelingen in onze provincie en maakt een koppeling naar het heden. Via creatieve bijeenkomsten leveren bewoners en dorpsverenigingen een bijdrage aan een documentaireserie op RTV Noord en een theaterstuk.
  • Het theaterstuk Roegzand (40.000 euro subsidie) speelt in 2035, te midden van de verlaten Drents-Groningse Veenkoloniën. Met de voorstelling, waarvan de première op 12 mei gepland staat, spelen naast professionele acteurs ook amateurs mee. Ook voor de decorbouw, technische ondersteuning en marketing worden vrijwilligers gevraagd.
  • Binnen het project Passie & Romantiek van de stichting Sarasto (15.000 euro subsidie) voeren amateurmusici bekende en minder bekende operastukken uit. Muziek uit de achttiende en negentiende eeuw wordt afgewisseld met moderne muziek. Er worden in totaal zes voorstellingen gegeven.

Incidenteel Cultuurbudget

De subsidies voor de vier projecten zijn toegekend tijdens de eerste aanvraagronde voor het Incidenteel Cultuurbudget, bedoeld om erfgoed en amateurkunst in onze provincie te stimuleren. Op 15 mei, 15 september en 1 november sluiten de overige rondes dit jaar.