Vervanging brug Aduard flinke stap dichterbij

De provincie Groningen stelt 3,45 miljoen euro beschikbaar voor de vervanging van de brug bij Aduard over het Van Starkenborghkanaal. Daarmee is de nieuwe brug weer een flinke stap dichterbij. De vervanging van de brug kost in totaal bijna 18 miljoen euro. De bruggen over het Van Starkenborghkanaal worden aangepakt om de vaarweg geschikt maken voor grotere schepen.

De provincie Groningen stelt 3,45 miljoen euro beschikbaar voor de vervanging van de brug bij Aduard over het Van Starkenborghkanaal. Daarmee is de nieuwe brug weer een flinke stap dichterbij. De vervanging van de brug kost in totaal bijna 18 miljoen euro. De bruggen over het Van Starkenborghkanaal worden aangepakt om de vaarweg geschikt maken voor grotere schepen.

Alvast begonnen

Vorig najaar besloot de provincie om bij Aduard alvast te beginnen met de aanleg van de rondweg en de aansluiting op de brug bij Nieuwklap. Dit in afwachting van een besluit over de nieuwe brug bij Aduard. Toen was de financiering voor de brug nog niet rond. Vooruitlopend op de zekerheid voor volledige financiering, neemt de provincie nu het besluit 3,45 miljoen euro vrij te maken. Het geld is een garantstelling. Hiermee is de financiering nog niet volledig rond. Naar verwachting is na de zomer duidelijkheid over de totale financiering.

Andere plek

De nieuwe brug komt op een andere plek te liggen en sluit straks aan op de rondweg om Aduard. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels begonnen. Daarmee verdwijnt het doorgaande (vracht)verkeer uit het dorp en verbeteren de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Ook het bedrijventerrein van Aduard wordt beter toegankelijk. De rondweg bij Aduard sluit bij Nieuwklap met een viaduct aan op de provinciale weg N355 tussen Groningen en Zuidhorn. Waarschijnlijk kan de nieuwe brug in 2017 of 2018 in gebruik genomen worden.  

Hoofdvaarweg

De provincies Groningen, Frysl├ón en Rijkswaterstaat werken aan de verbetering van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (waartoe ook het Van Starkenborghkanaal behoort). Rijkswaterstaat is de belangrijkste financier. De vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en een aantal bruggen wordt vervangen, zodat grotere schepen er vlot en veilig kunnen varen.