Vervallen Mercuriuspark in Stadskanaal krijgt opknapbeurt

Het verwaarloosde Mercuriuspark in Stadskanaal krijgt nieuw leven ingeblazen. De provincie Groningen, de gemeente Stadskanaal en de nieuwe eigenaar Mercurius Business Park (MBP) gaan het verontreinigde voormalige Philipsterrein omvormen tot een aantrekkelijke plek voor ondernemers. De provincie draagt 3,5 miljoen euro bij, de gemeente 2,6 miljoen.

Het verwaarloosde Mercuriuspark in Stadskanaal krijgt nieuw leven ingeblazen. De provincie Groningen, de gemeente Stadskanaal en de nieuwe eigenaar Mercurius Business Park (MBP) gaan het verontreinigde voormalige Philipsterrein omvormen tot een aantrekkelijke plek voor ondernemers. De provincie draagt 3,5 miljoen euro bij, de gemeente 2,6 miljoen.

Goede economische perspectieven

De provincie investeert in het Mercuriuspark omdat het goede economische perspectieven biedt. Er is plek om wind- en zonne-energie op te wekken (en er een zogenaamd Local Energy Park neer te zetten), maar ook om er een knooppunt voor openbaar vervoer te vestigen. Dat zou aansluiten bij de plannen voor het openbaar vervoer in de regio. De provincie wil bijvoorbeeld de spoorlijn Groningen-Veendam doortrekken naar Stadskanaal en bussen laten rijden op waterstof. Ondernemers denken verder aan de vestiging van een warmtekrachtkoppeling-centrale en een houtpalletfabriek op het park. Ook gaat er gewerkt worden aan de totstandkoming van een warmtenet.

Meer bedrijven

De verwachting is dat door de plannen meer bedrijven zich op het park gaan vestigen. Dat brengt werkgelegenheid met zich en ook mogelijkheden om samen te werken met het middelbaar beroepsonderwijs. MBP staat achter de plannen en is bereid risicodragend te investeren en te exploiteren.

Zo snel mogelijk saneren

De werkzaamheden voor de sanering van het terrein starten zo snel mogelijk. De gemeente, als eigenaar van het terrein, zorgt voor de sanering van de verontreinigde bodem. Hierover heeft de gemeente goede afspraken gemaakt met de provincie. Daarna wordt het terrein in fasen overdragen aan MBP voor de verdere ontwikkeling.