Versnelling bodemsanering Groningen met succes aangepakt

De versnelde sanering van plekken in de provincie waar sprake is van bodemverontreiniging die een risico vormt voor de gezondheid en de omgeving, is met succes uitgevoerd. Dit is gebeurd na een onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer uit 2011, waarin geconcludeerd werd dat 28 spoedlocaties sneller aangepakt moesten worden.

De versnelde sanering van plekken in de provincie waar sprake is van bodemverontreiniging die een risico vormt voor de gezondheid en de omgeving, is met succes uitgevoerd. Dit is gebeurd na een onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer uit 2011, waarin geconcludeerd werd dat 28 spoedlocaties sneller aangepakt moesten worden. Het project is op 3 december in het provinciehuis afgesloten door gedeputeerde Nienke Homan.

Tevreden

De Noordelijke Rekenkamer is tevreden dat de aanbevelingen allemaal zijn opgevolgd en de provincie Groningen de landelijke doelstelling heeft gehaald. De landelijke doelstelling om de risico's van dit soort locaties voor eind 2015 beheersbaar te maken, was zonder deze versnelde sanering misschien niet gehaald.

Samen met bedrijven

De provincie heeft bij de aanpak van de verontreinigde locaties intensief samengewerkt met de betreffende bedrijven. Het voordeel was dat de sanering zodoende gecombineerd kon worden met de ontwikkeling van natuur, de aanleg van warmte-koudeopslag (WKO) en de aanpak van bedrijventerreinen. De sanering is zo niet langer een struikelblok bij ruimtelijke ontwikkelingen, maar juist een kans om te komen tot integrale oplossingen.

Duurzame oplossing

Bij de helft van de 28 locaties blijkt uit nader onderzoek dat de verwachte risico’s er niet zijn. In de andere gevallen is of wordt een sanering uitgevoerd. De verantwoordelijke eigenaren worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden en samen wordt een duurzame oplossing gezocht die de risico's wegnemen.

Opening expositie

Tegelijk met de oplevering van het project 'Aanpak spoed bodemsanering' opende gedeputeerde Homan de expositie van bodemdeskundige Albert Booij in het provinciehuis. Het werk van Booij is belangrijk geweest voor het in kaart brengen van de Nederlandse bodem, het gebruik van een gelijke legenda en de bodemclassificatie. Nog steeds vormt zijn werk de basis voor de ruimtelijke plannen die tegenwoordig worden gemaakt.

De expositie is tot en met 18 december te bekijken in de ontvangsthal van het provinciehuis, bij de ingang van de Sint Jansstraat.