Versneld uitvoeren van grond- water- en wegenbouwprojecten

De provincie Groningen gaat een viertal projecten in de grond- water- en wegenbouw sector versneld uitvoeren. De projecten worden zes maanden tot een jaar eerder uitgevoerd en leveren een bijdrage aan de verkeersveiligheid en doorstroming ter plaatse.

Het gaat om de volgende (onderhouds-)projecten:

Kleinschalige maatregelen N366

Het gaat daarbij om het verkeersveiliger maken van de kruising Westerstraat en op een aantal kruisingen tijdelijk 80 km/u in te stellen. Deze werkzaamheden worden in 2009 uitgevoerd in plaats van in 2010.

Reconstructie Oostelijke Ringweg wegvak Lewenborg-Driebond Groningen

De reconstructie betreft noodzakelijk groot onderhoud en wordt gecombineerd met het groot onderhoud aan de brug over het Eemskanaal.

Groot onderhoud N367 Turfweg - Raadhuislaan te Oude Pekela

De verkeersveiligheid en de doorstroming op de N367 is de laatste jaren verbeterd door de aanleg van rotondes. Het groot onderhoud aan het wegvak tussen de rotondes Turfweg  wordt uitgevoerd 2009 in plaats van in 2010.

Verbreding N366, wegvak Stadskanaal - Ter Apel

Het is gewenst om de N366 te verbreden naar 8,60 meter. De weg hoeft dan niet volledig te worden afgesloten bij onderhoudswerkzaamheden. Wij zien mogelijkheden het wegvak Stadskanaal - Ter Apel nog dit jaar aan te pakken.