Versie 8 in de maak!

Deze week stond grotendeels in het teken van de voorbereiding van de werkbijeenkomst van de Managementteamgroep op vrijdag. ‘s Maandags kwamen de vragen en opmerkingen van de Managementteamgroepsleden bij het Conceptbedrijfsplan binnen en ook de bespreekpunten (strategische thema’s). Dinsdagmorgen volgde nog de reactie vanuit Oost-Groningen.

 

Deze week stond grotendeels in het teken van de voorbereiding van de werkbijeenkomst van de MT-groep op vrijdag. ‘s Maandags kwamen de vragen en opmerkingen van de MT-groepsleden bij het Conceptbedrijfsplan binnen en ook de bespreekpunten (strategische thema’s). Dinsdagmorgen volgde nog de reactie vanuit Oost-Groningen.

Maandagmiddag met kerngroeplid Jan Smittenberg een gesprek met Annet van Schreven. Annet zit namens de provincie in de MT-groep. De vier belangrijkste kanttekeningen van de provincie bij het Conceptbedrijfsplan in een constructieve sfeer besproken. Daarna direct door naar Winschoten. De Bijzondere Voorbereidingscommissie van de ondernemingsraden heeft een bijeenkomst voor de voorzitters van de ondernemingsraden georganiseerd. Samen met projectleider Personeel Raymond Meijers praat ik de voorzitters bij, waarbij de nadruk ligt op de personele aspecten.

Projectmedewerker Marianne Fokkinga meldt mij dat er al 88 aanmeldingen zijn voor de tweede medewerkersbijeenkomst op 13 juni. Veelbelovend. De belangstelling voor de bijeenkomst van het middenmanagement op 11 juni valt nog wat tegen.

Dinsdagmorgen is de projectgroepvergadering. Wij bereiden de bijeenkomst van de MT-groep voor. Vanuit de projectgroep komen tal van goede suggesties. Ook de conceptaanbiedingsbrieven en alles wat daarbij hoort bespreken wij en de conceptuitvraag huisvesting en informatie- en communicatietechnologie.

Het programma voor de werkbijeenkomst naar de voorzitter van de MT-groep Lenie Kootstra gemaild. Lenie stemt in met het voorstel.

’s Middags samen met kerngroeplid Gea Koeling en personeel- en organisatieadviseur Jos Wierema afspraken gemaakt over de selectiecriteria voor de kwartiermaker/beoogd directeur. Er zijn 51 sollicitatiebrieven binnengekomen.

Woensdag programma voor de bijeenkomst met het middenmanagement gemaakt. Zij spelen een sleutelrol in de communicatie naar hun medewerkers. Reden waarom zij goed geïnformeerd moeten worden over ons project en vooral over de personele aspecten. ’s Middags wordt het programma verzonden naar de middenmanagers. Opnieuw veel tijd besteed aan de voorbereiding van de werkbijeenkomst van de MT-groep. Als kerngroep, inclusief Mark Leemans van KplusV organisatieadvies, leven wij echt toe naar vrijdag. Wij willen niets aan het toeval overlaten.

’s Avonds tijd voor ontspanning. Voor het eerst sinds de 4 Mijl loop ik weer een wedstrijd: het clubkampioenschap 10 km van de Loopgroep DSTV Peize. Mijn kuitblessure houdt zich koest en ik loop volgens verwachting. Ruim binnen mijn streeftijd van 50 minuten.

Donderdag programma voor de medewerkersbijeenkomst gemaakt. In overleg met Gea Koeling thema’s voor workshops gekozen. Wij vinden het belangrijk dat de toekomstige medewerkers van de RUD de gelegenheid krijgen om mee te praten over de inrichting van hun organisatie. Er zijn bijna 100 aanmeldingen.

’s Middags met Lenie Kootstra de werkbijeenkomst van de MT-groep voorbereid. Het wordt voor Lenie haar laatste vergadering, omdat zij per 20 juni als directeur bij de gemeente Groningen aan de slag gaat. Haar inzet voor ons project is onverminderd groot. Ik heb daar alle waardering voor. Wij zijn allebei benieuwd hoe het morgen gaat lopen.

Aan het einde van de middag naar het afscheid van mijn collega Dick van Wageningen. Dick gaat met pensioen. Ik kom binnen als de laatste tonen van het afscheidslied klinken. Daarna houdt mijn afdelingshoofd Johan Koopmans een toespraak met veel anekdotes over de loopbaan van Dick. Dick houdt daarna een humorvolle afscheidsrede. Mooi afscheid op een mooie locatie, Café De Sleutel aan de Noorderhaven.

Vrijdag is het dan zover: de werkbijeenkomst van de MT-groep. Naast de MT-groepleden zijn er nog 15 anderen. Lenie Kootstra opent de bijeenkomst en daarna licht Evert Bovens van KplusV organisatieadvies de begroting van de RUD toe. Het blijkt dat hierdoor veel vragen worden weggenomen. Ik geef vervolgens een doorkijkje naar de volgende(inrichtings)fase en Gea Koeling geeft aan welke activiteiten komend halfjaar op de rol staan om de samenwerking tussen de deelnemers en de RUD goed voor te bereiden. Dan worden een achttal strategische thema’s besproken. Dat gaat in een goede en constructieve sfeer. Gea Koeling plaatst het nieuwe werken in een breder perspectief. Zij krijgt veel lof voor haar presentatie. Aan het einde van de werkbijeenkomst concludeert Lenie Kootstra dat de kerngroep aan de volgende versie van het Conceptbedrijfsplan kan gaan werken.

Over 14 dagen wordt die versie besproken in de MT-groep. Jelmer Mulder gemeentesecretaris van Appingedam maakt complimenten naar Lenie en de kerngroep. Anderen sluiten zich daarbij aan. Fijn! Aansluitend met Mark Leemans en de kerngroep afspraken gemaakt over de verwerking van de resultaten: eind volgende week moet versie 8 van het Conceptbedrijfsplan naar de MT-groep worden gestuurd. Als alles meezit kan het bedrijfsplan nog net voor de zomervakantie naar de colleges worden gezonden. Het zal mij benieuwen …