Verschillende vormen van zorg onder één dak in Zuidwolde

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken bracht op 10 december een bezoek aan het gerenoveerde dorpshuis van Zuidwolde. In het dorpshuis komen straks een huisartsenpraktijk, apotheek, fysiotherapeut en burenhulp. Ook de muziekvereniging maakt gebruik van het gebouw. De verbouwing werd mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de provincie. 

Leefbaarheid en zorg

Door de verbouwing komen verschillende zorgfuncties bij elkaar onder één dak. Zo is voor inwoners van Zuidwolde zorg dichtbij beschikbaar. Dit verbetert de leefbaarheid in het dorp. Daarom droeg de provincie € 275.000 bij aan het dorpshuis. 

Ruimte voor goede ideeën

In het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid van de provincie Groningen zijn voor 2021, 2022 en 2023 nog subsidies beschikbaar. Met de subsidieregeling 'Zorg en Voorzieningen' wil de provincie de voorzieningen en de zorg versterken, verbeteren en waarborgen voor de toekomst. Instellingen en organisaties die een goed idee hebben om verschillende functies en voorzieningen in één gebouw samen te brengen, kunnen hier gebruik van maken. Ook plannen om de zorg te verbeteren en te behouden voor de toekomst komen hiervoor in aanmerking.