Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee stap dichterbij

De verruiming van de vaarweg Eemshaven-Noordzee en de verbeterde bereikbaarheid van de Eemshaven zijn een stap dichterbij. Hierdoor kunnen straks zwaardere schepen gebruik maken van de vaarroute. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) ondertekende op 29 september het tracébesluit voor de verruiming van de vaarweg, dat van 8 oktober tot en met 20 november 2014 ter inzage ligt.

De verruiming van de vaarweg Eemshaven-Noordzee en de verbeterde bereikbaarheid van de Eemshaven zijn een stap dichterbij. Hierdoor kunnen straks zwaardere schepen gebruik maken van de vaarroute. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) ondertekende op 29 september het tracébesluit voor de verruiming van de vaarweg, dat van 8 oktober tot en met 20 november 2014 ter inzage ligt.

Economische ontwikkeling

De vaarweg Eemshaven-Noordzee is een belangrijke scheepvaartroute. De verruiming is goed voor de bedrijvigheid in de noordelijke havens en de economische ontwikkeling in de regio. Vooral voor activiteiten op het gebied van energie is het noodzakelijk de vaarweg geschikt te maken voor schepen met een maximale diepgang van 14 meter. De werkzaamheden voor de verruiming starten in het najaar van 2015 en moeten eind 2017 klaar zijn.

Tracébesluit ter inzage

Het tracébesluit is de laatste stap in de wettelijke procedure. Het 'Tracébesluit Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee' ligt ter inzage in onder andere de gemeentehuizen in de regio. Deze locaties en het tracébesluit met alle bijlagen, zoals de nota van antwoord op het ontwerptracébesluit, zijn vanaf 8 oktober 2014 te vinden op de website van het Platform Participatie. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het Ontwerptracébesluit kunnen tegen het tracébesluit in beroep gaan bij de Raad van State.

Natuur ontzien en hergebruik materiaal

Rijkswaterstaat wil bij de werkzaamheden de kwetsbare natuur zo min mogelijk verstoren. Ook kijkt men of er materialen die vrijkomen bij de verruiming kunnen worden hergebruikt. Bijvoorbeeld door vrijkomend zand te gebruiken voor de kust van Ameland en gebaggerd zand en keileem voor dijkversterking tussen de Eemshaven en Delfzijl.