Verruiming subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’

De provincie Groningen verruimt en verlengt de subsidieregeling 'Asbest van het dak, zonnepanelen erop’ met ingang van 1 juli 2014. De eisen voor de subsidieaanvraag worden soepeler en het subsidiebedrag wordt hoger. De duur van de regeling is met een jaar verlengd tot eind 2015.

De provincie Groningen verruimt en verlengt de subsidieregeling 'Asbest van het dak, zonnepanelen erop’ met ingang van 1 juli 2014. De eisen voor de subsidieaanvraag worden soepeler en het subsidiebedrag wordt hoger. De duur van de regeling is met een jaar verlengd tot eind 2015.

Wat gaat er veranderen?

De aangepaste stimuleringsmaatregel kent de volgende wijzigingen:

  • De subsidie is verhoogd van 3,00 euro naar 4,50 euro per m² asbestdak.
  • De minimum oppervlakte van 400 m² is verlaagd naar 250 m² te saneren asbestdak.
  • De plaatsing van minimaal 15 kilowattpiek is verlaagd naar 5 kilowattpiek zonnepanelen.
  • De maximale subsidie per aanvrager is verhoogd van 7.500 naar 15.000 euro.
  • De looptijd van de regeling is met een jaar verlengd; aanvragen kan tot 1 september 2015.

De nieuwe bedragen gelden met terugwerkende kracht voor wie al subsidie heeft aangevraagd.

Doelgroep verruimd

Naast agrariërs kunnen ook voormalige agrarische ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok gebruik maken van de aangepaste regeling. Met deze subsidie willen Rijk en provincies vrijwillige vervanging van asbestdaken door daken met zonnepanelen stimuleren. Het Rijk wil asbesthoudende daken verbieden met ingang van 1 januari 2024.

Meer informatie

Op de website www.asbestvanhetdak.nl vindt u meer informatie over het doen van een subsidieaanvraag en kunt u vragen stellen aan de helpdesk. Op de rayonspreekuren van adviesorganisatie Libau kunt u ook voor informatie terecht en voor een beoordeling van een concept-aanvraag.