Verplaatsing inspreekrecht herindeling Groningen-Haren-Ten Boer (GHTB)

Op woensdag 18 januari 2017 is er tussen 09.00 – 12.00 uur gelegenheid om in te spreken over de herindeling GHTB bij Statenleden. De Statencommissie Bestuur vergadert op woensdag 25 januari 2017 over de herindeling GHTB. Let op: met deze verplaatsing van het spreekrecht, vervalt het reguliere inspreekmoment over dit onderwerp tijdens de commissie Bestuur op woensdag 25 januari 2017.
Aanmelden voor het inspreken op 18 januari kan tot en met 12 januari 2017 door contact op te nemen met de Statengriffie (050 3164458 / statengriffie@provinciegroningen.nl).