Vernieuwende projecten krijgen vier ton subsidie

De provincie Groningen stelt ongeveer 400.000,- euro beschikbaar voor vijf vernieuwende projecten. In twee onderzoeken staan de productie en het gebruik van biobrandstoffen en duurzame grondstoffen centraal. Ook zijn er projecten waarbij gekeken wordt naar het gebruik van bamboe in de bouw en het ontwikkelen van gezonde voeding voor ouderen. Het andere innovatieve project dat kan rekenen op een bijdrage van de provincie is gericht op de beveiliging van ICT-systemen.

 

De provincie Groningen stelt ongeveer 400.000,- euro beschikbaar voor vijf vernieuwende projecten. In twee onderzoeken staan de productie en het gebruik van biobrandstoffen en duurzame grondstoffen centraal. Ook zijn er projecten waarbij gekeken wordt naar het gebruik van bamboe in de bouw en het ontwikkelen van gezonde voeding voor ouderen. Het andere innovatieve project dat kan rekenen op een bijdrage van de provincie is gericht op de beveiliging van ICT-systemen.

Duurzame projecten

Het project 'Bio World Enterprise, a self supporting closed bio system' krijgt bijna 60.000,- euro. De onderzoekers bekijken de technische werking van een zogenaamde fotobioreactor bij het kweken van algen. Als deze technologie inderdaad werkt, kunnen ze de opgedane kennis gebruiken voor de grootschalige productie van biogas, meststoffen en algen. 'Lets stick together' is een project gericht op het hergebruik van slib van waterzuiveringsinstallaties voor de productie van lijm. Dit kan rekenen op een bijdrage van bijna 70.000- euro. In een ander duurzaam project, getiteld 'licht bouwen met bamboe', wordt gekeken hoe bamboe als materiaal te gebruiken is in de bouw. Hieraan draagt de provincie bijna een ton bij.

Gezonde voeding

Een subsidie van 125.000,- euro gaat naar het project 'Lupin silver, functionele voeding voor de oudere mens'. In dit project wordt gezonde en eenvoudig te bereiden voeding ontwikkeld op basis van lupine. Deze voedingsstof is gezond en afkomstig van regionale teelt. Tot slot is een bedrag van ongeveer 65.000,- euro bestemd voor het project 'Shared Security Manager. De onderzoekers ontwikkelen hierbij een speciale dienst die organisaties tegen lage kosten inzicht geeft in de kwaliteit van de beveiliging van hun eigen ICT-systemen.

De subsidies zijn afkomstig uit het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG). Hiermee wil de provincie investeren in vernieuwing, ondernemerschap en concurrentievermogen. Inmiddels is het derde programma aan de gang.