Verkiezing

Vrijdag was er bezoek in de Statenzaal, dat je daar anders nooit ziet: ruim 150 leerlingen van groep zes, zeven en acht van allerlei basisscholen uit de hele provincie. Wat een genot om hen door ons gebouw aan het Martinikerkhof te zien en hun stemmen te horen galmen.

 

Vrijdag was er bezoek in de Statenzaal, dat je daar anders nooit ziet: ruim 150 leerlingen van groep zes, zeven en acht van allerlei basisscholen uit de hele provincie. Wat een genot om hen door ons gebouw aan het Martinikerkhof te zien en hun stemmen te horen galmen.
 
De leerlingen waren er voor de verkiezing van 'De soort van Groningen'. Zij hadden de keuze uit de grauwe kiekendief, de paarse morgenster en de groene glazenmaker. Dat waren de drie soorten die overbleven na een publieksverkiezing eerder in oktober uit tien soorten.

Drie basisscholen vertelden in een korte presentatie waarom zij vonden dat de favoriet moest winnen. Daarna mochten leerlingen van andere scholen hun keuze maken. De presentaties waren origineel en onderhoudend. Fantastisch om te zien en te leerlingen in heel de provincie zich grondig hebben gebogen over deze vraag. En daarmee de natuur in Groningen centraal stelden.
 
Want wat was eigenlijk de rode draad bij alle drie presentaties? Als het met deze soort goed gaat, dan gaat het met andere dieren en planten ook goed!

De hele ochtend was de Statenzaal gevuld met kinderen. Met hun ouders, docenten en medewerkers van de natuurorganisaties in onze provincie.
 
De meeste leerlingen liepen bij de stemming naar een afbeelding van de grauwe kiekendief. Die is vanaf nu dan ook 'De soort van Groningen'. Ik zal dat voortaan onderaan mijn eigen mail melden. De afdeling Landelijk Gebied en Water, waar gewerkt wordt aan de aanleg van nieuwe natuur en ook zaken die te maken hebben met de Natuurbeschermingswet, doet dat ook.
 
Op die manier blijven we vertellen dat we niet alleen trots zijn op de grauwe kiekendief, maar impliciet ook op alle andere soorten in onze provincie. We dragen daarmee ook de boodschap uit dat natuur voor ons belangrijk is.
 
De grauwe kiekendief doet het tegenwoordig weer goed in Groningen. Dat komt door een combinatie van nestbescherming en de zorg voor voldoende voedsel. Een werkgroep is zeer actief met het beschermen van kwetsbare nesten op de grond, zeker tegen oogsttijd. De werkgroep heeft ook ontdekt dat als je akkerranden braak laat liggen, of er bloemenzaad inzaait, de kiekendieven genoeg te eten kunnen vinden.
De werkgroep 'zendert' tegenwoordig ook kiekendieven. Je kunt dan zien welke routes de vogels afleggen als ze naar Senegal vliegen om te overwinteren. Leerlingen van de winnende school, de Noorderbreedte uit Delfzijl, mogen er komende zomer bij zijn als kiekendieven een zender(tje) om krijgen. De vogel krijgen dan ook de naam van de leerling die dat mag doen.

De werkgroep betaalt de zenders met het bedrag van 15.000 euro dat wij de winnaar van de verkiezing in het vooruitzicht stelden. De leerlingen die zich hebben ingezet om de groene glazenmaker en de paarse morgenster te laten winnen, mogen met een natuurorganisatie een keer op excursie.

Wat mij betreft smaakt deze verkiezing naar meer. Het hoeft niet direct volgend jaar, of op precies dezelfde manier. Maar dat je op deze manier een goed gesprek op gang brengt over natuur, dat bewees deze verkiezing maar al te goed.