Verkeerswijzer Groningen presenteert zich op drukke 112 Groningen-dag

Verkeerswijzer Groningen, een initiatief van overheden gericht op verkeersveiligheid, heeft zich gepresenteerd tijdens de 112 Groningen-dag op 28 mei in Martiniplaza. Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk en een aantal wethouders gaven het startsein voor de presentatie, door puzzelstukjes bij elkaar te leggen die samen het logo van Verkeerswijzer Groningen vormden. Daarna waren er nog verschillende activiteiten rondom verkeersveiligheid. Er kwamen meer dan 10.000 bezoekers op de 112 Groningen-dag af.

Verkeer veiliger

Binnen Verkeerswijzer Groningen werkt de provincie onder meer samen met het Rijk, gemeenten, de politie en Veilig Verkeer Nederland. Het doel is om het verkeer veiliger te maken en het aantal verkeersslachtoffers verder terug te dringen. Zo worden er aan alle scholen in de provincie verkeerseducatielessen aangeboden, bijvoorbeeld over de dode hoek of het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets. Ook bedrijven en particulieren kunnen voor verkeerseducatie terecht bij Verkeerswijzer Groningen. 

Meer informatie

Op www.verkeerswijzergroningen.nl is informatie te vinden over de educatie-activiteiten en voorlichtingscampagnes. Ook kunnen bezoekers van de website hier terecht voor informatie over activiteiten die scholen, bedrijven en particulieren - meestal kosteloos - kunnen laten uitvoeren.