Verkeershinder rond zeesluis Farmsum vanaf 24 september

Rijkswaterstaat voert vanaf maandag 24 september tot en met zondag 28 oktober werkzaamheden uit aan de bruggen van het zeesluizencomplex Farmsum in Delfzijl. Het gaat om de bruggen gelegen in de N991 (Oosterveldweg) en de bruggen gelegen in de N990. Tijdens de werkzaamheden zijn de bruggen waaraan gewerkt wordt geheel afgesloten voor het wegverkeer. Om de beschikbare bruggen te ontlasten zijn er omleidingen. Ook voor scheepvaart gelden maatregelen.

Werkzaamheden aan bruggen N991

De werkzaamheden aan de bruggen in de N991 (de binnenhoofdbruggen) vinden plaats van maandag 24 september tot en met zondag 14 oktober. De motoren en de remmen worden vervangen en de stalen delen geverfd. Tijdens deze drie weken zijn deze bruggen gestremd voor het wegverkeer en is de kleine sluis gestremd voor de scheepvaart.

Werkzaamheden aan bruggen in N990

De werkzaamheden aan de bruggen in de N990 (de buitenhoofdbruggen) worden uitgevoerd van maandag 15 oktober tot en met zondag 28 oktober. De motoren en de remmen van deze bruggen worden vervangen. In deze periode zijn de bruggen in de N990 gestremd voor het wegverkeer. Het goederenvervoer over het spoor heeft geen hinder van deze werkzaamheden.

Omleidingsroutes

Om de beschikbare bruggen te ontlasten is er een alternatieve route voor het doorgaand verkeer. Verkeer vanuit Appingedam, Eemshaven en Veendam richting bedrijventerrein Oosterhorn wordt omgeleid via de N33 en de N362. Verkeer vanuit Delfzijl richting Rijksweg A7 wordt omgeleid via de N33.

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Zeesluis Farmsum is onderdeel van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en is één van de belangrijkste waterwegen van ons land. Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de vaarweg.