Verkeer Ring Noord/Plataanlaan vanaf 10 juni over tijdelijke weg

Vanaf 10 juni wordt het verkeer op de Noordelijke Ringweg/Plataanlaan tot aan Noorderhoogebrug een jaar lang naar één zijde over een tijdelijke weg geleid. Het aantal rijstroken blijft hetzelfde, maar ze zijn smaller. Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/uur. Omdat het verkeer moet wennen aan de nieuwe situatie verwachten we in de week van 10 juni ernstige verkeershinder.

 

Vanaf 10 juni wordt het verkeer op de Noordelijke Ringweg/Plataanlaan tot aan Noorderhoogebrug een jaar lang naar één zijde over een tijdelijke weg geleid. Het aantal rijstroken blijft hetzelfde, maar ze zijn smaller. Er geldt een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. Omdat het verkeer moet wennen aan de nieuwe situatie verwachten we in de week van 10 juni ernstige verkeershinder. 

Bedrijventerrein de Hoogte

Op het kruispunt Bedumerweg komt een nieuwe verbeterde verkeersregelinstallatie. De bedrijven op het bedrijventerrein De Hoogte zijn vanaf die periode te bereiken via de Virulystraat. Het verkeerslicht bij de Van der Hoopstraat komt te vervallen.

Fietsers

Het fietspad aan de westzijde (Noorderhoogebrugzijde) van de Ringweg komt te vervallen. De fietsers worden al vanaf vrijdag 31 mei langs de oostzijde (Bedumerwegzijde) van de Ringweg geleid. Dit betekent dat fietsers uit de richting Bedum bij Noorderhoogebrug niet de oprit nemen, maar door de tunnel fietsen en aan de andere zijde naar boven fietsen. Dit geldt ook voor voetgangers. Het fietspad langs de Plataanlaan is al een tijdje geleden verwijderd. Fietsers worden omgeleid via de Poortstraat. Op het fietspad - dat achter de nieuwbouw van bouw- en vastgoedbedrijf BAM doorgaat - zijn containers neergezet waar fietsers beschut en met verlichting doorheen kunnen fietsen.

Vrachtverkeer oprit Noorderhoogebrug

Vrachtwagens kunnen een jaar lang geen gebruik maken van de oprit bij de Noorderhoogebrug richting de Noorderlijke Ringweg. Vrachtverkeer moet dan via de Oostelijke Ringweg rijden.

Aanpak Noordzeebrug

De werkzaamheden aan de Noordzeebrug en het kruispunt met de Bedumerweg zijn eind 2012 gestart en duren tot medio 2015. Kijk voor meer informatie ook op www.ringgroningen.nl.