Vergunningverlening via stikstofregistratiesysteem deels van start

Natuurvergunningen kunnen sinds 24 maart worden aangevraagd op basis van het stikstofregistratiesysteem (SRSS). Het SRSS is een volgende stap in het mogelijk maken van nieuwe initiatieven met stikstofuitstoot. Dit geldt voor de woningbouw (75.000 per jaar) en 7 grote infraprojecten uit het zogenaamde Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). De verwachting is dat in de provincie Groningen nu nog geen gebruik wordt gemaakt van het SRSS.

Situatie Groningen

Dit volgt uit het feit dat de provincie Groningen maar één overbelast Natura 2000-gebied binnen haar grenzen heeft en dat geen van de 7 MIRT projecten binnen de invloedssfeer van Groningen wordt gerealiseerd. Ook blijkt uit stikstofberekeningen met betrekking tot de woningbouwplannen van de stad Groningen, dat geen berekenbare depositie plaatsvindt op de Drentse Aa, een beek in provincie Drenthe, grenzend aan Groningen. Op dit moment is het nog niet mogelijk om deze ruimte ergens anders voor in te zetten.

Kijk voor meer informatie op de website van Bij12.