Vergunningverlening PAS kan door na uitspraak Europese Hof van Justitie

De vergunningverlening voor projecten met stikstofuitstoot kan doorgaan op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat concluderen de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Defensie en de 12 provincies na bestudering van de uitspraak van het Europese Hof op 7 november 2018. Dit geldt dus ook voor projecten in de provincie Groningen.

Vergunningverlening gaat door 

De provincie verleent vergunningen op basis van de Wet natuurbescherming voor economische activiteiten met invloed op natuurgebieden. Het onderdeel PAS van de Wet natuurbescherming is bedoeld voor economische activiteiten met stikstofeffecten zoals bepaalde industriƫle bedrijven, energiecentrales, veehouderijen en infrastructurele werken.

Situatie Groningen

Vergunningverlening op basis van het PAS kan worden voortgezet omdat de uitspraak van het Europese Hof op zichzelf geen reden vormt voor (tijdelijk) stopzetten. In afwachting van het definitieve oordeel van de Raad van State blijven de PAS-partners echter terughoudend met het uitgeven van ontwikkelingsruimte. In Groningen deden we dit al. Sinds begin 2016 kunnen er in grote delen van de provincie Groningen alleen vergunningen worden verleend voor het legaliseren of wijzigen van bestaande situaties of voor kleine uitbreidingen. Voor Groningen verandert er daarom niet veel. Voor bestuurlijk belangrijke projecten, de zogenoemde prioritaire projecten, was al apart ontwikkelingsruimte gereserveerd. De vergunningverlening voor de bestaande prioritaire projecten kan daarom gewoon doorgaan.

Betere onderbouwing nodig 

Het Europese Hof van Justitie deed zijn uitspraak op 7 november in antwoord op vragen van de Raad van State over het PAS. Vergunningverlening op basis van het PAS kan door, maar voor het PAS-systeem is meer wetenschappelijke onderbouwing nodig. Het is nu aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om te beoordelen of het PAS aan deze eisen voldoet. De Raad van State heeft aangekondigd op 14 februari 2019 een zitting te houden en daarna een definitieve uitspraak te doen over de toepassing van het PAS. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Bij12.nl.  

Ook kunt u een mail sturen naar natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl of contact opnemen met ons secretariaat: 050 - 316 48 89.