Vergunning RWE-centrale Eemshaven aangevuld

De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe hebben de vergunning Natuurbeschermingswet voor de RWE-energiecentrale in de Eemshaven aangevuld. De natuurmaatregelen zijn concreter vastgelegd en de natuureffecten in Duitsland zijn verder onderzocht. Het energiebedrijf heeft nu ook een vergunning voor een extra havenkade.

 

De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe hebben de vergunning Natuurbeschermingswet voor de RWE-energiecentrale in de Eemshaven aangevuld. De natuurmaatregelen zijn concreter vastgelegd en de natuureffecten in Duitsland zijn verder onderzocht. Het energiebedrijf heeft nu ook een vergunning voor een extra havenkade.

Onafhankelijk advies

Met de aanvullingen komen de drie provincies tegemoet aan de bezwaren tegen de vergunning die zij vorig jaar aan RWE hebben afgegeven. Tegen de vergunning kwamen ruim 6.000 bezwaren. Om deze zorgvuldig te kunnen beoordelen is onafhankelijk advies gevraagd aan de commissie rechtsbescherming. In oktober 2012 en in maart 2013 hebben bezwaarmakende organisaties hun bezwaar mondeling kunnen toelichten bij de commissie.

Advies commissie rechtsbescherming

De meeste bezwaren vindt de commissie ongegrond. Wel is verzocht om concretere onderbouwing en invulling van de natuurmaatregelen en een uitbreiding van de vergunning met een extra havenkade.

  • In de vorig jaar afgegeven vergunning zijn honderden hectares extra natuur aangekondigd als voorzorg tegen eventueel natuurverlies. Nu is vastgelegd wat gaat gebeuren voor kustvogels en stikstofgevoelige natuur in onder andere de Drentse Aa, het Drents-Friese Wold, de Bakkeveense Duinen en Witterveld. Het gaat om een aanvulling op bestaande projecten en om een versnelling van de uitvoering. Inmiddels is gestart met uitvoering in Dannemeer bij Slochteren.
  • De uitstoot van schadelijke stoffen door de centrale (onder andere zware metalen en stikstof) leidt niet tot aantasting van Duitse natuurgebieden. Dit is nader onderzocht door het Duitse onderzoeksbureau IBL Umweltplanung.
  • De extra havenkademuur is niet nodig voor afmeren van schepen maar moet wel gelijk worden ingericht voor de stabiliteit van de haven, vandaar dat deze nu alsnog opgenomen is.

Inspraak

De komende zes weken kunnen belanghebbenden, zoals natuurorganisaties, beroep instellen tegen deze zogenaamde Beslissing op Bezwaar bij de Raad van State. Die zal naar verwachting begin 2014 uitspraak doen.

Lees meer in het dossier RWE-centrale.