Verduurzaming woning niet voor alle Groningers mogelijk

Verduurzaming van de woning is nog voor lang niet alle Groningers vanzelfsprekend of mogelijk. Dat blijkt uit het rapport ‘Verduurzaming van de Groningse woningvoorraad’ van Sociaal Planbureau Groningen, dat op 2 juni werd overhandigd aan gedeputeerde Nienke Homan en Ard van der Tuuk,
voorzitter van de Vereniging van Groninger Gemeenten

Afwachtende houding

Uit het rapport blijkt dat veel Groningers hun huis wel duurzamer willen maken maar dat één op de zes Groningers nog geen enkele vorm van isolatie in huis heeft. Uit het onderzoek onder ruim 3.500 Groningers blijkt dat velen van hen nog een afwachtende houding hebben ten opzichte van verduurzaming. Die houding heeft te maken met onzekerheid en de kosten. Consumenten vragen zich af welke keuzes het meest duurzaam zijn en of de investering die ze doen zich wel terugbetaalt. 

Ingewikkeld

Verder blijkt dat huurwoningen minder goed zijn verduurzaamd dan koopwoningen. Eigenaars van een woning moeten de verduurzaming zelf betalen. Niet alle woningeigenaren hebben daar geld voor. Daarbij gaat het om zo'n 15 procent. Ook vinden veel mensen verduurzamen ingewikkeld. 

Drempels wegnemen

Gedeputeerde Nienke Homan is blij dat veel Groningers actief bezig zijn met het verduurzamen van hun woning. Drempels om verduurzaming mogelijk te maken, zoals de kosten, moeten volgens haar weggenomen worden. Inwoners kunnen bijvoorbeeld advies krijgen over energiebesparing via het Energieloket. Verder werkt de provincie aan nieuwe regelingen die eraan bijdragen dat iedereen kan meedoen aan de energietransitie.