Verdubbeling subsidie voor projecten krimpgebieden

De provincie Groningen heeft het subsidiebudget van 500.000 euro, bestemd voor Innovatieve Projecten en Experimenten in de Groninger krimpgebieden voor 2011, verdubbeld. Bij de eerste verdeling van de subsidies in juni van dit jaar, bleek dat veel instellingen hier gebruik van wilden maken. We verwachten dat er bij de nieuwe verdeling van de subsidies in oktober, opnieuw veel aanvragen binnen komen. De provincie wil geen organisaties teleurstellen die goede plannen hebben voor een project en stelt voor de tweede ronde van de subsidieverdeling een miljoen euro beschikbaar.

De provincie Groningen heeft het subsidiebudget van 500.000 euro, bestemd voor Innovatieve Projecten en Experimenten in de Groninger krimpgebieden voor 2011, verdubbeld.  Bij de eerste verdeling van de subsidies in juni van dit jaar, bleek dat veel instellingen hier gebruik van wilden maken. We verwachten dat er bij de nieuwe verdeling van de subsidies in oktober, opnieuw veel aanvragen binnen komen. De provincie wil geen organisaties teleurstellen die goede plannen hebben voor een project en stelt voor de tweede ronde van de subsidieverdeling een miljoen euro beschikbaar.

Subsidieregeling

Het budget voor Innovatieve Projecten en Experimenten maakt deel uit van de subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden, waarvoor er tot 2020 jaarlijks drie miljoen euro beschikbaar is. De komende jaren daalt het aantal inwoners in onze provincie, met name in de gemeente De Marne en de regio's Eemsdelta en Oost-Groningen. Deze bevolkingsdaling heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van leven in deze gebieden. Om ze er leefbaar te houden is geld nodig. Daarom is er van 2011 tot en met 2020 het fonds Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden ingesteld.

Belangrijke kwesties

De subsidieregeling is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in de krimpregio’s. Er spelen in die gebieden veel belangrijke kwesties op het terrein van wonen, onderwijs, zorg, cultuur en gezondheid. De subsidiebijdragen zijn niet alleen bestemd voor Innovatieve Projecten en Experimenten, maar ook voor de regionale woon- en leefbaarheidsplannen die gemeenten hebben opgesteld, en die te vinden zijn in het Provinciaal Omgevingsplan (POP).

Lees meer in het dossier Krimp.