Verdubbeling N33 gaat door

De rijksweg N33 tussen Assen en Zuidbroek wordt verdubbeld. Zaterdag 29 mei 2010 tekende minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat hierover een convenant met gedeputeerde Jager van de provincie Groningen en gedeputeerde Bats van de provincie Drenthe. Beide provincies vinden de verdubbeling van de weg erg belangrijk vanwege de positieve invloed op de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de regio Oost-Groningen.

 

De rijksweg N33 tussen Assen en Zuidbroek wordt verdubbeld. Zaterdag 29 mei 2010 tekende minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat hierover een convenant met gedeputeerde Jager van de provincie Groningen en gedeputeerde Bats van de provincie Drenthe. Beide provincies vinden de verdubbeling van de weg erg belangrijk vanwege de positieve invloed op de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de regio Oost-Groningen.

Verdubbeling

Op de N33 gebeuren op dit moment veel ongevallen. Dit komt omdat er op de weg veel vrachtverkeer rijdt en er daardoor veel wordt ingehaald. Verder laat de doorstroming op de N33 op verschillende plaatsen te wensen over. De N33 wordt nu een autoweg met vier rijstroken en een snelheidslimiet van 100 km/u. De aansluitingen op de autosnelwegen A28 en A7 worden volledig ongelijkvloers. Bij Zuidbroek is een zogenaamde 'botonde' gepland, een dubbele rotonde in de vorm van een bot, maar de markt wordt uitgedaagd om binnen het beschikbare budget een klaverblad te maken.

Voor de verdubbeling van de N33 is 186 miljoen euro beschikbaar. Hiervan wordt bijna de helft betaald door de provincies en de gemeenten en uit het Regio Specifieke Pakket (RSP), de compensatiegelden voor het niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn. Het is de bedoeling dat in 2011 wordt begonnen met de verdubbeling van de N33; in 2014 moeten de werkzaamheden afgerond zijn. 

Tracé/m.e.r.-procedure

Voordat de aanleg van de verdubbeling van de N33 kan starten, wordt een tracé/m.e.r.-procedure doorlopen. In het MER (Milieueffectrapport) worden de effecten van de verdubbeling onderzocht en afgezet tegen de referentiesituatie (als in de toekomst geen verdubbeling zou komen). De uitvoering van de studie ligt bij Rijkswaterstaat, waarbij de provincies Groningen en Drenthe mede-initiatiefnemer zijn. Tijdens de m.e.r.-procedure hebben burgers nog de mogelijkheid om in te spreken op de plannen voor de N33.

Meer informatie over de procedures en overige informatie over de N33 is te vinden op de website van de Rijkswaterstaat