Verdubbeling aantal natte gebieden voor weidevogels

Het aantal agrarische gebieden in Groningen met vochtig grasland voor weidevogels verdubbelt dit jaar naar bijna 25. Dat gebeurt mede dankzij subsidie van de provincie Groningen. Samen met de vereniging BoerenNatuur houdt de provincie zich bezig met het inrichten van vochtige stukken grasland, om weidevogels aan te trekken.

 

Het aantal agrarische gebieden in Groningen, met vochtig grasland voor weidevogels, verdubbelt dit jaar naar bijna 25. Dat gebeurt mede dankzij steun van de provincie Groningen. Samen met de vereniging BoerenNatuur houdt de provincie zich bezig met het inrichten van vochtige stukken grasland, om weidevogels aan te trekken.

Plas-dras

Weidevogels houden van vochtige stukken grasland waarin in het voorjaar een laagje water staat, ook wel ‘plas-drasgebieden’ genoemd. Zij broeden graag dicht bij deze stukken grasland en komen samen met hun kroost schuilen en voedsel zoeken in deze drassige gebieden. In het agrarisch gebied zijn deze plekken steeds zeldzamer, vandaar dat deze nu speciaal aangelegd worden.

Weidevogels

Weidevogels horen bij de open weidegebieden van Groningen. De provincie Groningen en de agrarische natuurverenigingen in Groningen, verenigd in BoerenNatuur, zetten zich in voor bijvoorbeeld de kievit, tureluur, grutto en slobeend. Gezamenlijk doen groepen boeren, in totaal ongeveer 500, aan zogenaamd mozaïekbeheer. Door bemesting met ruige stalmest, later maaien, aangepast beweiden, beschermen van nesten en kuikens en kruidenrijke percelen wordt het de vogels naar de zin gemaakt. Boeren en vrijwilligers trekken daarbij elk voorjaar samen op.