Verbreding gedeelte N366 tussen Ter Apel en Duitse grens

De provincie Groningen gaat het laatste gedeelte van de N366 tussen Ter Apel (rotonde N391) en de Duitse grens verbreden. Aanvankelijk zou dit gedeelte van de weg niet meedoen in de aanpak voor de N366. De N366 moet op termijn een volledige autoweg worden. Dat betekent dat alle kruisingen ongelijkvloers worden. Ook brengt de provincie een groene doorlopende streep aan op de weg. Het huidige wegdek wordt verbreed van 7,5 naar 8,6 meter.

 

De provincie Groningen gaat het laatste gedeelte van de N366 tussen Ter Apel (rotonde N391) en de Duitse grens verbreden. Aanvankelijk zou dit gedeelte van de weg niet meedoen in de aanpak voor de N366. De N366 moet op termijn een volledige autoweg worden. Dat betekent dat alle kruisingen ongelijkvloers worden. Ook brengt de provincie een groene doorlopende streep aan op de weg. Het huidige wegdek wordt verbreed van 7,5 naar 8,6 meter.

Half jaar

De werkzaamheden op het weggedeelte van de N366 tussen de kruising met de N391 en de Duitse grens gaan dit najaar van start. Tijdens de werkzaamheden wordt, op verzoek van Waterschap Hunze en Aa’s, onder de N366 een ecoduiker aangelegd. Ook komt naast de N366 een stuw met een vistrap en twee bruggen. Deze aanpassingen horen bij het project ‘Koppeling Runde – Ruiten Aa’, dat erop gericht is om de beek Runde in ere te herstellen en te koppelen aan de beek Ruiten Aa. De werkzaamheden gaan naar verwachting een half jaar duren.

N366 Veilig

Het project ‘N366 Veilig – Vaart met Veiligheid’ is een verkeersveiligheidsproject op de provinciale weg N366 tussen Veendam en Ter Apel. Het doel van het project is om in vijf jaar tijd het aantal ongevallen met vijftig procent te laten dalen. De aanpak bestaat uit een combinatie van maatregelen op het gebied van infrastructuur, handhaving en educatie. In het project werkt de provincie Groningen samen met de gemeenten Veendam, Pekela, Stadskanaal en Vlagtwedde, de Regiopolitie Groningen en het Openbaar Ministerie.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website www.n366veilig.nl.