Verbod op jacht in provincie Groningen

In de provincie Groningen mag vanaf woensdag 6 januari 2010 na middernacht niet meer gejaagd worden op wilde eend, fazanthaan, houtduif, konijn en haas. Dit jachtverbod geldt tot en met 31 januari 2010, tenzij het weer ondertussen verbetert.

Flora- en Faunawet

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben dit besluit genomen op grond van artikel 46, lid 5 van de Flora- en Faunawet, gezien de bijzondere weersomstandigheden en met het oog op de instandhouding van wild.
De geldigheid van de verleende ontheffingen op grond van artikel 65 t/m 68 van de Flora- en Faunawet worden voorlopig niet opgeschort. In de ontheffingen is het verbod op jacht al geregeld wanneer er sneeuw ligt.
Het besluit is genomen na overleg met de KNJV (Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging), NLTO (Noordelijke afdeling van de Land- en Tuinbouw Organisatie), het Faunafonds en de Faunabeheereenheid Groningen.