Veiligheid voorop en bewoner centraal bij uitvoering NCG

De meest risicovolle gebouwen in het aardbevingsgebied moeten zo snel mogelijk aangepakt worden. Ook moet de aanpak van de versterking van woningen versneld worden. Dat staat in het Plan van Aanpak over de uitvoering van het Mijnraadadvies, dat de Nationaal Co√∂rdinator Groningen (NCG) op 22 november presenteerde. 

Perspectief

In het Plan van Aanpak van de NCG staat de bewoner centraal. De omgeving die aangepakt moet worden is voor inwoners hun thuis. De versterkingsopgave mag voor de NCG geen puur technische operatie zijn. De aanpak moet perspectief bieden en duidelijk maken wat de bewoner kan verwachten. Uitgangspunt voor de NCG is dat iedereen in Groningen veilig moet kunnen wonen, werken en naar school gaan. 

Heldere aanpak

Eerder dit jaar besloot het kabinet de gaswinning in fasen af te bouwen. De Mijnraad heeft geconcludeerd dat door versneld stoppen van de gaswinning de veiligheid op termijn in Groningen toeneemt. Dat betekent dat de versterkingsaanpak verandert. In juli besloten het Rijk, de provincie en gemeenten de adviezen van de Mijnraad als basis te nemen voor de aanpak van de versterkingsoperatie. Het doel is dat Groningers in het aardbevingsgebied door een heldere aanpak zo snel mogelijk veilig kunnen wonen. 

Lokale uitvoeringsplannen

Het Plan van Aanpak moet nog worden vertaald in lokale uitvoeringsplannen. Daar gaan de lokale stuurgroepen mee bezig. 

Link naar Plan van Aanpak is te downloaden op de website van NCG.