Veilige oversteek voor otters in Lauwersmeergebied

Otters kunnen weer veilig de oversteek maken van het Lauwersmeer naar het achterliggende gebied en omgekeerd. Onder de provincialeweg N361 wordt deze week een ecotunnel aangelegd die het meer met het gebied verbindt. Gedeputeerde Henk Staghouwer heeft vrijdag 8 september aan de Strandweg (parallel aan de N361) symbolisch een verkeersbord geplaatst dat de automobilist waarschuwt voor overstekende otters.

Veilige trekroutes

Otters zijn reislustige dieren. Vaak komen ze wegen, spoorlijnen en kanalen tegen die het voor otters erg lastig maken zich veilig tussen verschillende gebieden te verplaatsen. Om de otter een goede toekomst te geven in en rond het Lauwersmeer hebben de provincies Groningen en Fryslân in 2016 de Stichting Otterstation Nederland ingeschakeld. De Stichting heeft onderzocht wat gevaarlijke locaties rond het Lauwersmeer zijn en wat er nodig is om veilige trekroutes aan te leggen.

Rustiger rijden

De provincie werkt nu aan deze veilige trekroutes. Deze week zijn de werkzaamheden gestart langs de N361. Er zijn rasters geplaatst om te voorkomen dat otters de weg oversteken en onder de weg komt een onderdoorgang. Zo kunnen otters veilig onder de provinciale weg door naar het achterliggende gebied. Ook de gemeentelijke weg wordt aangepakt. Vaak maken otters hier gebruik van de onderdoorgang onder de brug. Maar soms lopen ze over de weg. Om automobilisten hiervoor te waarschuwen en rustiger te gaan rijden plaatsen we ter hoogte van de brug drempels en verkeersborden.