Veilige oversteek voor bevers en otters naar Zuidlaardermeer

Bevers en otters kunnen vanaf nu veilig de oversteek maken van natuurgebied 't Roegwold naar het Zuidlaardermeer en omgekeerd. Onder de Rijksweg West (N860) ligt een ecotunnel die het natuurgebied bij Westerbroek - dat in verbinding staat met 't Roegwold - en het Winschoterdiep verbindt. De passage werd op 14 juni geopend door gedeputeerde Henk Staghouwer, die daarbij symbolisch aan de N860, vlakbij Van der Valk, de laatste paal van de afrastering in de grond sloeg.

Natuurnetwerk Nederland

Het natuurgebied Westerbroek is vorig jaar aangelegd door de provincie Groningen, met als doel 't Roegwold, het Zuidlaardermeer (onderdeel van het Europese natuurnetwerk Natura 2000) en het Leekstermeer met elkaar te verbinden. Deze drie gebieden maken deel uit van het Natuurnetwerk Nederland, het landelijke netwerk van aaneengesloten natuurgebieden.

Laagveenmoeras

Natuurgebied Westerbroek is een van de laatste laagveenmoerassen in onze provincie. In laagveenmoerassengebieden, waar veel landschappelijke variatie te vinden is, leven vele bijzondere planten en dieren. Zo kent het gebied in Westerbroek veel otters en bevers. De aanleg van de faunapassage zorgt ervoor dat deze dieren geen last meer hebben van obstakels als spoorlijnen en wegen. Hun leefgebied wordt zo groter, waardoor ze beter kunnen overleven.