Veendam krijgt eerste subsidie voor versnelling woningbouw en herstructurering

De gemeente Veendam ontvangt als eerste gemeente in de provincie Groningen een subsidie voor de versnelling van de voorfase van de woningbouw en herstructurering. De provincie Groningen heeft hiervoor -samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties- ruim 8 ton beschikbaar gesteld. Het gaat nadrukkelijk om de planvorming en alles wat daarvoor nodig is, niet om de uitvoering van woningbouw of herstructurering zelf.

Herontwikkeling Winkler Prins locatie

Complexe projecten vragen meer voorbereiding. Bij die voorbereiding ondersteunen de provincie en het ministerie de Groninger gemeenten met subsidie. De gemeente Veendam ontvangt als eerste Groninger gemeente een subsidie van € 7.593 voor de inhuur van een externe adviseur. Deze gaat ondersteunen bij een stedenbouwkundig kader, om het gebied van de huidige Winkler Prins aan de J.G. Pinksterstraat in het centrum van Veendam om te zetten naar onder meer een levendig woongebied.

Woningtekort verkleinen

De subsidieregeling is bedoeld voor alle Groninger gemeenten. De provincie en het ministerie hebben met deze subsidie als doel om het huidige woningtekort zo snel mogelijk te verkleinen, zodat alle Groningers een woning die bij hen past kunnen vinden. Met deze subsidie kunnen gemeenten tijdwinst boeken in de planvorming en daarmee ook in de uiteindelijke oplevering van woningen.

Subsidie aanvragen

Gemeenten kunnen de subsidie 'Flexpool versnelling voorfase woningbouw provincie Groningen' aanvragen via de provinciale website.